بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

معرفی مرکز تصویربرداری (رادیولوژی & سونوگرافی) بیمارستان امید

جناب آقای دکتر مراد سینا با بورد تخصصی رادیولوژی، سونوگرافی، مسیولیت فنی مرکز تصویربرداری بیمارستان امید را بر عهده دارند.

آقای ابوبکر محمد دخت نیز بعنوان مسیول این بخش فعالیت می کند.

تصویربرداری پزشکی یکی از ابزارهای کارآمد در تشخیص بیماری ها و یافتن راه حلی متناسب برای درمان آنست. همچنین در روند بیماران مبتلا به سرطان، برای بررسی میزان پیشروی بیماری و نیز پیگیری میزان تأثیرگذاری روش های درمانی، این تصویربرداری ها اهمیت بسزایی دارد.

بخش تصویربرداری بیمارستان امید، بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات تصویربرداری را در اختیار پزشکان بالینی قرار داده تا با تشخیص بیماری ها زمینه درمان و سلامت مراجعان را فراهم آورند. مركز تصویربرداری بیمارستان امید،‌ با ارایه خدمات جامع در زمینه تصویربرداری پزشکی در بخش های رادیولوژی، CT Scan و سونوگرافی در صدد جلب رضایت مراجعان و بیماران محترم است.

بخش رادیولوژی:

بخش رادیولوژی مرکز تصویربرداری بیمارستان امید، برای انجام گرافی های ساده و اورژانسی بصورت شبانه روزی، وبرای انجام گرافی های تخصصی که به حضور پزشک متخصص رادیولوژی نیاز است، بر اساس برنامه قبلی فعالیت می كند.

خدمات مركز در بخش رادیولوژی با استفاده از دستگاه های دیجیتال ارایه می شود كه از نظر كیفیت تصویربرداری، مطابق با بهترین استانداردهای مراکز پزشکی استان و ایران است. یكی از وی‍‍ژگی های بیمارستان امید، ارایه خدمات رادیولوژی سیار برای بیماران بدحال بستری در بخش هاست كه با استفاده از دستگاه های تمام دیجیتال پرتابل انجام می شود.

در واحد رادیولوژی مرکز تصویربرداری بیمارستان امید، علاوه بر انجام رادیولوژی های ساده با استفاده از رادیوگرافی های تخصصی (رنگی) شامل گرافی­های تخصصیِ سیستم گوارشی (باریم سوالوو، UPPER GI، ترانزیت روده باریك، باریم انما ساده) و سیستم ادراری (اوروگرافی ترشحیIVP، یورتروسیستوگرافی V.C.U.G، رتروگریداوروگرافی RUG، پیلوگرافی) دیگر خدمات از قبیل فیستولوگرافی، كلانژیوگرافی و ... به بیماران سرپایی و بستری ارایه خدمات می شود.

بخش سونوگرافی:

این بخش با بهره مندی از تجهیزات و دستگاه های ثابت و پرتابل و نیز با بهره مندی از تخصص پزشكان متخصص و مجرب كلیه خدمات سونوگرافی و دیگر اقدامات مداخله ای (اینترونشنال) مانند نمونه برداری و ... را ارایه می دهد.

سونوگرافی در بیمارستان امید، با دستگاه پیشرفته سامسونگ RS80A و پروپ های مخصوص برای مراجعین سرپایی و بیماران بستری انجام می گیرد. دستگاه پرتابل مخصوص نیز برای انجام سونوگرافی از بیماران بد حال بستری در بخش های بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد.

خدمات بخش سونوگرافی:

- سونوگرافی های روتین

- سونوگرافی های بارداری و بیوفیزیكال و غربالگری ، NT ، NB

- كلیه سونوگرافی های كالر داپلر بارداری

- سونوگرافی های كالر داپلر شریان و ورید كلیه اندام های بدن

- سونوگرافی مغز و هیپ نوزاد

- انجام كلیه اعمال اینترونشنال تحت گاید سونو اعم از:

بیوپسی، FNA ، گذاشتن كاتتر در تجمعات، آسپیراسیون مایعات نظیر كیست، آسیت و پلورال افیوژن و…

از دیگر خدمات بخش سونوگرافی بیمارستان امید می توان به موارد زیر اشاره كرد:‌

تصویربرداری از عروق کاروتید، ورتبرال گردنی از نظر وجود پلاک و تنگی، عروق کلیوی برای بررسی استنوز شریان کلیوی، ترومبوز ورید کلیوی، عروق محیطی شریانی و وریدی از نظر وجود تنگی، آنوریسم، فیستول های شریانی و وریدی کبد از نظر هیپرتانسیون پورتال، ضایعات عروقی وتومورال داپلر توده ها از نظر واسکولاریتی و ...

فعایت این بخش بصورت ۲۴ ساعته و شبانه روزی است.

ساعات كاری بخش سونوگرافی بیمارستان امید با نوبت دهی قبلی:

روزهای زوج:‌ ساعت ۸ صبح تا 7 بعد از ظهر

روزهای فرد به جز پنجشنبه ها:‌ ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر

پزشكان، متخصصان و همكاران شاغل در مرکز تصویربرداری بیمارستان امید:

دكتر مراد سینا؛ متخصص رادیولوژی، سونوگرافی

دكتر علیرضا حكمت؛ متخصص رادیولوژی، سونوگرافی

دكتر علیرضا میرفخرایی؛ متخصص رادیولوژی، سونوگرافی