بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

 

هيأت مديره انجمن خيريه اميد

4
2.jpeg
5.jpeg
Untitled-1.jpeg
3.jpeg
previous arrow
next arrow

رياست و مسئولين بيمارستان

 

01
02
04
03
previous arrow
next arrow