بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

راهنماي ترخيص بيماران

ترخیص عبارتست از فرآیند خروج بیمار از بیمارستان و بازگشت به خانه یا انتقال به سایر مراکز درمانی از قبیل بیمارستان‌های دیگر یا انتقال به مراکز مراقبتی یا بهزیستی به منظور انجام اعمال بازتوانی و نگهداری. به عبارت دیگر بیمار بیش از این نیاز به بستری شدن در بیمارستان را ندارد.

مراجعه کننده گرامی، توجه داشته باشید جهت تماس با واحد ترخيص و دريافت راهنمايي با شماره های زير تماس حاصل نمائید.

 شماره تلفن تماس با اپراتور   31881-044

شماره تلفن داخلي 132

زمانی‌که پزشک تشخیص دهد که از لحاظ پزشکی، خروج بيمار از بیمارستان خطری ندارد يا بیمار بیش از این نیاز به بستری شدن در بیمارستان را ندارد دستور ترخيص بيمار را صادر مي نمايد هر یک از اعضاء تیم درمان مسئول تکمیل پرونده پیش از ترخیص هستند. این کار ممکن است مدتی طول بکشد، پس لطفا صبور باشید.

نحوه ترخيص بیمار

  • امضاء و مهر پرونده توسط پزشک معالج
  • تکمیل پرونده در بخش مربوطه
  • ارسال پرونده جهت تکمیل به واحدهای مربوطه مثل پاراكلينيك، داروخانه و ... توسط منشی بخش ها
  • انتقال پرونده به واحد ترخیص
  • صدور صورتحساب و راهنمايي بيمار به واحد صندوق جهت تسویه حساب
  • تحویل كارت ترخیص به بخش جهت ترخیص بیمار
  • تحويل كارت ترخيص (تاييد شده توسط پرستار بخش) به واحد نگهبانی و خروج از بيمارستان

اطلاعات مورد نیاز بیماران در زمان ترخيص

Ø      صورتحساب بیمار فقط یک نوبت صادر می گردد و شرکت های بیمه از قبول صورتحساب المثنی خودداری می کنند لذا در حفظ و نگهداری صورتحساب خود کوشا باشید.

Ø      جهت دریافت كپي مدارک باليني خود چند روز پس از ترخیص از ساعت 8 الی 14 به واحد مدارك پزشكي مراجعه نمایید.

Ø     یک نسخه از برگ خلاصه پرونده (جهت اطلاع از وضعیت درمانی و نیازهای پیگیری درمان) و همچنین فرم آموزش بیمار را از پرستار بخش دریافت کنید.

Ø     گواهی بستری و مرخصی استعلاجی را از پزشک معالج (در صورت نیاز) درخواست کنید.

Ø     در زمان ترخيص بيمار كارت همراه بيمار به واحد ترخيص/صندوق تحويل داده شود.