بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

اسپیرومتری

 

مسئول بخش آقاي دكتر مهديا  غلام نژاد

اسپیرومتری تست رایجی است که جهت تشخیص آسم، بیماری مزمن انسداد ریوی (COPD) و در مواردی استفاده می‌شود که سیستم تنفسی به دلایلی تحت تاثیر قرار گرفته است. اسپیرومتری به صورت دوره‌ای و جهت بررسی عملکرد ریه‌هایی که تحت درمان یک بیماری مزمن ریوی بوده اند، انجام می‌شود.

 

 

خدمات و فعاليت هاي تخصصي بخش/واحد:

 

 اسپيرومتري ساده ترین تست تنفسی می باشدكه  جهت ارزیابی وجود ویا عدم وجود اختلال عملکرد ریوی با توجه به تاریخچه یا معاینه فیزیکی،  ارزیابی شدت اختلال دربیماران ریوی ،  بررسی تغییر عملکرد ریه درطی درمانهای انجام شده ،  ارزیابی اثرات تماسهای شغلی یا محیطی ازجمله دود سیگار،گردوغبار،معدنی و صنعتی ،برروی عملکرد ریه، تعیین میزان خطر عمل جراحی باتوجه به عملکرد ریه ،  بررسی میزان ناتوانی یا اختلال عملکرد ریه ( برای توانبخشی بیماران شیمیایی ،دلایل پزشکی قانونی ویاسربازی)  انجام ميشود .

 

 

ساعت فعاليت بخش/واحد:

روزانه بجز روزهاي تعطيل

 

تجهيزات تخصصي بخش/واحد:

دستگاه اسپيرومتري

 

پزشكان / همكاران متخصص شاغل در بخش:

 

- آقاي دكتر مهديا  غلام نژاد- فوق تخصص ريه