بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

اتاق هاي عمل

 

رئيس بخش/ واحد: آقاي دكتر بهزاد سينايي

تخصص: فوق تخصص درد و متخصص بيهوشي

سرپرستار يا مسئول بخش/ واحد: آقاي رضواني

بيمارستان اميد با دارا بودن 4 اتاق عمل مجهز جهت انجام اعمال جراحي مختلف و پيجيده در تخصص هاي همچون: جراحي عمومي، ارولوژي، پلاستيك، ارتوپدي، فك و صورت، گوش حلق و بيني، مغز و اعصاب، زنان و ... جز نوين ترين مراكز جراحي در سطح شهر بوده و با دستگاه¬هاي مدرن بيهوشي، تخت هاي جراحي  الكتريكي، عكسبرداري حين عمل (CARM)، 6 تخت ريكاوري محيطي مطمئن براي جراحان و متخصصين استان و كشور ايجاد نموده تا جديدترين و پيجيده ترين اعمال جراحي خود را در اين بيمارستان انجام دهند.

اين مركز تا به امروز توانسته به پشتوانه اين امكانات اعمال جراحي نويني در زمينه درمان مفاصل و ديسك را باموفقيت انجام دهد.

 

 

خدمات و فعاليت هاي تخصصي بخش/واحد:

انجام كليه عمل هاي جراحي در رشته هاي فوق الذكر

 

 

ساعت فعاليت بخش/واحد:

 

شبانه روزي

 

تجهيزات تخصصي بخش/واحد:

 

دستگاههاي مدرن بيهوشي، تخت هاي جراحي  الكتريكي، عكسبرداري حين عمل (CARM)، 6 تخت ريكاوري ، لاپاراسكوپي، ليزر سنگ،د دستگاه RF، تورنيكت، پنو ماتيك

 

 

پزشكان / همكاران متخصص شاغل در بخش:

آقايان:دكتر سينايي-دكتر احساسات وطن-دكتر طلوع مهر-دكتر موتاب

خانم ها: دكتر حسين زاده دكتر اقتصاد دوست-دكتر احمدي

جراحان محترم: دكتر فتح اله زاده-دكتر عليپور-دكتر آبدار-دكتر خشنود-دكتر جنگي-دكتر كاظم پور-دكتر حسيني-دكتر محمودلو-دكتر مهدي زاده-دكترمحمودزاده-دكتر-ميرزاطلوعي-دكتر سروش-دكتر طهرانچي-دكترحسن زاده-دكتر همايوني-دكتر صفايي-دكتر ميرزايي-دكتر زاهدي-دكتر اميرانلو-دكتر عليزاده-دكتر ظهردوست-دكتركريم نيا-دكتر سپهر همدانچي-دكتر سهيل همدانچي-دكتر خياطي-دكتر فارغي-دكتر راثي پور-دكتر فدوي