بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بخش انكولوژي

 

اين بخش كه مختص بيماران مبتلا به سرطان مي باشند. به صورت كاملا ايزوله جهت رعايت استانداردهاي ايمني و كنترل عفونت براي كسب بالاترين ضريب بهبودي در كنار دانش پزشكان مجرب خدمات مورد نياز را ارائه ميدهد. دارا بودن 14 تخت بستري به همراه 2 اتاق ايزوله براي بيماران عفوني و 1 اتاق VIP و تمامي امكانات مورد نياز درماني به عنوان مجهزترين بخش آنكولوژي استان در منطقه پذيراي بيماران بين المللي از كشورهاي همسايه بوده و جز نقاط قوت حوزه درمان استان تلقي ميشود.

خدمات و فعاليت هاي تخصصي بخش/واحد:

تزريق خون و فرآورده هاي خوني-پذيرش بيماران كنسري-انجام شيمي درماني براي بيماران بستري-انجام نمونه برداريهاي مغز استخوان

ساعت فعاليت بخش/واحد:

شبانه روزي

 

تجهيزات تخصصي بخش/واحد:

 

پزشكان / همكاران متخصص شاغل در بخش:

-آقاي دكتراميد اثنا عشري

-آقاي دكتر محسن حسيني

-آقاي دكتر منصوري

-خانم دكتر مهسا روزگاري