بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بخش داخلي

6

  • photo-22.jpg
  • photo-23.jpg

 

اين بخش كه به عنوان اولين بخش افتتاح شده بيمارستان اميد مي باشدبا 21 تخت بستري شامل 17 تخت عمومي و 1 اتاق VIP و 2 اتاق ايزوله، براي درمان بيماريهاي مختلف در گرايشهاي ( داخلي اعصاب، عفوني، گوارش، گوش و حلق و بيني، اورولوژي، ارتوپدي و ........ تجهيز گشته و داراي امكانات پرتابل كم نظيري همچون اسپيرومتري، اكوكاردياگرافي، تصويربرداري و ...... ميباشد

اين بخش با كادري مجرب كه كوله باري از تجربه در بيمارستانهاي نام آشنا شهر داشته و با انتخاب نام اميد خود را وقف كار نيك كرده اند و پزشكان خوش نام شهرمان جز نقاط قوت مركز درماني اميد ميباشد

 

خدمات و فعاليت هاي تخصصي بخش/واحد:

داخلي اعصاب، عفوني، گوارش، گوش و حلق و بيني، اورولوژي، ارتوپدي و ساير جراحيها

اسپيرومتري، اكوكاردياگرافي، تصويربرداري

ساعت فعاليت بخش/واحد:

شبانه روزي

 

تجهيزات تخصصي بخش/واحد:

21 تخت بستري شامل 17 تخت عمومي و 1 اتاق VIP و 3 اتاق ايزوله،

 

پزشكان / همكاران متخصص شاغل در بخش:

دكتر مشيري-عفوني

دكتر صادقي- عفوني

دكتر نويديان- عفوني

دكتر فروزين- عفوني

دكتر اديب- عفوني

دكتر سودي- عفوني

دكتر تركماني-قلب و عروق

دكتر مظفري- قلب و عروق

دكتر آيين فر- قلب و عروق

 دكتر تقي پور ثاني- قلب و عروق