بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بخش مراقبت هاي ويژه(ICU , CCU )

بي شك مجهزترين بخش بيمارستان اميد با 17 تخت بستري و تجهيزات كم نظيري چون علائم حياتي فول پارامتر، دستگاه ونيلاتور، سونوگرافي پرتابل، راديولوژي و متخصصين بيهوشي شبانه روزي مجرب مركز مراقبتهاي ويژه اميد ميباشد

دارا بودن 16 تخت بستري ( ICU) و يك اتاق ايزوله با دستگاهاي مجهز، بيمارستان اميد را در زمره مراكز درماني پيشرفته استان قرار داده تا پزشكان با خيال آسوده روند درمان را در اين بيمارستان با تكيه بر دانش خود انجام دهند.

در كنار تمامي امكانات درماني اين بخش به دليل شرايط خاص آن و عدم ملاقات همراهان بستري شده خود بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان اميد مجهز به اتاق مانيتورينگ همراهان ميباشد تا بتوانند ارتباط تصويري با بيمار خود برقرار كرده و بصورت زنده شاهد روند درمان و خدمات پرسنل فداكار اين بخش باشند.

 

 

خدمات و فعاليت هاي تخصصي بخش/واحد:

 

 

 

ساعت فعاليت بخش/واحد:

شبانه روزي

 

تجهيزات تخصصي بخش/واحد:

17 تخت بستري

فول پارامتر، دستگاه ونيلاتور، سونوگرافي پرتابل، راديولوژي

 

پزشكان / همكاران متخصص شاغل در بخش: