بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

مركز تصويربرداري ( سونوگرافي و راديولوژي)

 

رئيس بخش/ واحد: آقاي دكتر مراد سينا

تخصص:بورد تخصصي راديولوژي- سونوگرافيCT SCAN-MRI

سرپرستار يا مسئول بخش/ واحد:ابوبكر محمد دخت

سونوگرافي

بخش تصويربرداري بيمارستان اميد شامل واحد سونوگرافي-واحد راديولوژي-واحد CT SCAN (در حال نصب و راه اندازي)-واحد مامو گرافي(اقدامات اوليه جهت خريدو راه اندازي صورت گرفته) بصورت شبانه روزي پشتيبان محكمي براي بخش هاي درماني بيمارستان مي باشد كه بتوانند روند درمان را با توجه به نيازها و خواسته متخصصين گرامي به نحوي كامل و صحيح انجام دهند.

 

خدمات و فعاليت هاي تخصصي بخش/واحد:

واحد سونوگرافي:

در اين واحد با به كار گيري دستگاههاي به روز سونوگرافي(ثابت و پرتابل)و كادر پزشكي مجرب ، مراجعه كنندگان مي توانند علاوه بر سونوگرافي ساده از سونوگرافي هايي همچون كالرداپلر، حاملگي،آنومالي جنين،اقدامات مداخله اي(آسپيراسيون كيست، آبسه،تجمع مايع  و تعبيهPTC)و بيوپسي زير گايد سونوگرافي و همچنين FNAبرخوردار شوند.

واحد راديولوژي:اين واحد علاوه بر انجام راديولوژي ساده با به كارگيري راديوگرافيهاي تخصصي(رنگي)شامل گرافيهاي تخصصي سيستم گوارشي(باريم سوالوو،UPPER GI،ترانزيت روده باريك،باريم انما ساده و دوبل كنتراست، پاچوگرام)و سيستم ادراري(اوروگرافي ترشحيIVP،يورتروسيستو گرافيV.C.U.G،رتروگريداوروگرافيRUG،پيلو گرافي)فيستولوگرافي،كلانژيوگرافيو...به بيماران سرپايي و بستري خدمات شايسته اي ارائه مي دهد.  

 

 

ساعت فعاليت بخش/واحد:

سونوگرافي در اين مركز با نوبت دهي قبلي از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در شيفتهاي صبح و عصر انجام ميگيرد .لازم بذكر است در  صورت نياز به آمادگي خاص  قبل از انجام سوونوگرافي، به بيمار يا همراه وي آموزشهاي لازم داده خواهد شد.

واحد راديولوژي:فعاليت واحد راديولوژي براي انجام گرافيهاي ساده و اورژانسي بصورت شبانه روزي و براي گرافيهاي تخصصي با نوبت دهي قبلي با حضور پزشك متخصص راديولوژي از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دو شيفت انجام مي گيرد.

 

تجهيزات تخصصي بخش/واحد:

سونوگرافي با دستگاه پيشرفته سامسونگ RS80Aو پروپ هاي مخصوص براي مراجعين سرپايي و بيماران بستري انجام ميگيرد براي بيماران بدحال بستري در بخشها نيز از دستگاه پرتابل مخصوص جهت انجام سونوگرافي استفاده مي گردد.

انجام خدمات راديولوژي با دستگاههاي ديجيتال به روز ستون سقفي بوده كه از كيفيت بسيار مطلوبي برخوردار ميباشند.خدمات راديولوژي بيماران بدحال بستري در بخشها نيز با دستگاههاي به روز تمام ديجيتال پرتابل انجام ميگيرد.

 

پزشكان / همكاران متخصص شاغل در بخش:

دكتر مراد سينا متخصص راديولوژي-سونوگرافي

دكتر عليرضا حكمت متخصص راديولوژي-سونوگرافي

دكتر عليرضا ميرفخرايي متخصص راديولوژي-سونوگرافي