بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

آندوسكوپي

مسئول بخش : آقاي دكتر رضا احمدزاده و آقاي دكتر ساسان اريبي

بخش اندوسكوپي  بیمارستان اميد با استفاده از دستگاه اندوسكوپ   قادر به ارائه خدمات به بیماراني ميباشد كه مشكلاتي از قبيل   درد معده-زخم معده-التهاب معده-اشكال در بلع-كم خوني-خونريزي از دستگاه گوارش و تغيير اجابت مزاج دارند.

 

خدمات و فعاليت هاي تخصصي بخش/واحد:

آندوسكوپي معده روشي است كه پزشك توسط آن داخل حلق و مري و معده را بررسي مي كند.آندوسكوپ لوله اي انعطاف پذير مجهز به دوربين است و پزشك از طريق وارد كردن آن به دهان آندوسكوپي  را انجام مي دهد.

اگر براي انجام آندوسكوپي در موارد اورژانسي از اسپري بي حس كننده گلو استفاده  شود.از شما مي خواهند بعد از قراردادن سر اسكوپ روي زبان شما آن را قورت دهيد تا به سمت پايين حركت كند.

در اين مركز انجام آندوسكوپي تحت  بيهوشي انجام  ميشود.

 

 

 

ساعت فعاليت بخش/واحد:

 

روزانه بجز روزهاي تعطيل

 

تجهيزات تخصصي بخش/واحد:

 

دستگاه آندوسكوپي

 

 

پزشكان / همكاران متخصص شاغل در بخش:

- اقاي دكتر اسد هاشمي فوق تخصص گوارش  و ERCP

- دكتر علي جعفري فوق تخصص گوارش  و ERCP

-آقاي دكتر رضا احمدزاده -متخصص داخلي

- آقاي دكتر ساسان اريبي-متخصص داخلي