بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

راههاي ارتباطي

 

راههاي برقراري ارتباط با بيمارستان

شماره تماس: 128-984431881+

شماره فكس:  984433854410+

info@omidhospital-charity.com ايميل بيمارستان:

شماره واتساپ: 989057367801+

@omidhospital.urmia  آدرس اينستاگرام:

Omid street, Farhangian blv, Urmia, West Azarbaijan, Iran نشاني بيمارستان :

 

آدرس و موقعيت بيمارستان

-بيمارستان اميد در منطقه 3 اروميه و شهرك ايثار واقع شده است.

- مسير1: جاده سلماس پل سوم خرداد- بلوار باهنر-بلوار فرهنگيان

-مسير 2: جاده مهاباد-پل آذربايجان-بلوار والفجر-بلوار امام علي-بلوار باهنر-بلوار فرهنگيان

-مسير3: جاده تبريز-خيابان ابوذر-پل سوم خرداد-بلوار باهنر-بلوار فرهنگيان

فرودگاه:

فرودگاه شهيد باكري اروميه

مسير فرودگاه: جاده فرودگاه به سمت پل سوم خرداد-بلوار باهنر-بلوار فرهنگيان