بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بخش كموتراپي

رئيس بخش/ واحد:آقاي دكتر اميد اثني عشري

تخصص: متخصص راديوتراپي - آنكولوژي

سرپرستار يا مسئول بخش/ واحد: خانم الهام رضازاده

 

بخش شيمي درماني مختص بيماران مبتلا به سرطان مي باشد كه بصورت كاملا ايزوله جهت رعايت استانداردهاي ايمني و كنترل عفونت برا ي كسب بالاترين ضريب بهبودي در كنار دانش پزشكان مجرب خدمات مورد نياز را ارائه ميدهد.دارا بودن 24 تخت بستري  و كادر مجرب به عنوان يكي از مجهزترين بخشهاي شيمي درماني استان در منطقه پذيراي بيماران بين المللي از كشورهاي همسايه بوده و جزء نقاط  قوت حوزه درمان استان تلقي مي شود.

 

خدمات و فعاليت هاي تخصصي بخش/واحد:

شيمي درماني استفاده از داروهاي ضد سرطان است ..شيمي درماني ازرا ه هاي مختلفي سلولهاي سرطاني را تحت تأثير قرار مي دهد:قسمتي از سلول سرطاني را تخريب  مي كند-رشد سلول سرطاني را متوقف مي كند-غذاي لازم براي سلول سرطاني را قطع مي كند.

داروهاي شيمي درماني به چندين صورت تجويز مي شوند.

-روش تزريق عضلاني يا زير پوستي يا به طور مستقيم  داخل مايع مغزي-نخاعي

-روش تزريق داخل وريد كه از طريق انژيوكت و يا از طريق يك پوت در وريدهاي مركزي بدن تجويز مي گردد.

-روش خوراكي به صورت قرص، كپسول و يا مايع كه بيمار مي خورد.

-روش خوراكي به صورت قرص، كپسول و يا مايع كه بيمار مي خورد.

-روش موضعي يا ماليدني كه داروي شيمي درماني روي پوست بيمار ماليده مي شود.

-در درمان سرطان پستان معمولاً از روش تزريق وريدي يا خوراك استفاده مي شود.

مدت زمان تزريق هر دارو به نوع دارو و رژيم درماني بستگي دارد.اين پزشك است كه آن را مشخص مي كند و هيچ ربطي به برنامه درماني بيماران ديگر ندارد و نبايد برنامه يك بيمار با بيماران ديگر مقايسه شود.فقط از پزشك خود در اين مورد سوال كنيد.داروهاي شيمي درماني به دفعات تجويز مي شوند.معمولا روزي كه تزريق مي كنند را روز يك مي نامند و سپس دفعات بعدي را براساس روز اول هر 8-15-21 يا 28 روز تنظيم مي كنند.زمان بين اولين روز و آخرين روز آن دوره را سيكل مي نامند.

 

ساعت فعاليت بخش/واحد:

از ساعت 8 صبح تا 7:30 عصر

 

تجهيزات تخصصي بخش/واحد:

كليه امكانات موجود در ساير بخش ها + دستگاه هود

 

پزشكان / همكاران متخصص شاغل در بخش:

 

-آقاي دكتر اميد اثني عشري: متخصص راديوتراپي آنكولوژي

-آقاي دكتر سيد محسن حسيني: متخصص راديوتراپي آنكولوژي

-خانم دكتر مهسا روزگاري: متخصص راديوتراپي آنكولوژي