بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

معرفي واحد بيماران بين الملل (IPD)

در راستاي دستيابي به هدف رشد و توسعه يك جامعه پايدار و افزايش شاخص هاي  درآمدس سرانه ملي، حوزه درمان مي تواند با صادرات دانش و فروش علم و خدمات خود به كشور هاي همسايه و همجوار،سهم بزرگي داشته باشد.كشور ايران با دارا بودن توانمندي هاي بيشماري در عرصه كسب دانش،زيرساخت هاي درماني و علمي كافي و با پشتكار منابع انساني جز كشور هاي صادر كننده علم در جهان قرار گيرد تا با كاهش اتكا به صادرات نفت و افزايش صادرات غيرنفتي و ارزآوري براي كشور به اهداف چشم انداز توسعه دست يابد

بيمارستان اميد نيز با الگو قرار دادن اين هدف و كسب سهم خود در حوزه جذب بيماران بين المللي و رشد بخش توريسم درماني مي خواهد نقش خود را در اهداف توسعه كشور عزيزمان ايران ايفا نمايد  و در اين راستا، بخش بيماران بين الملل خود را با بكارگيري تمامي توانمندي هاي خود و بهر مندي از تجهيزات روز و استاندارد تشخيصي و درماني در كنار كادر مجرب  راه اندازي نموده و آماده پذيرش بيماران در گرايش ها و رشته هاي مختلف درماني مي باشد.

واحد بيماران بين الملل بيمارستان اميد با تجهيز واحد ها و بخش هاي مختلف درماني خود به يك اتاق VIP و همچنين تجهيز اتاق مخصوص پذيرش بيماران و ويزيت پزشك(IPD) و اجراي كليه الزامات وسنجه هاي اختصاصي اين واحد با دارا بودن پتاسيل جذب بيماران در گرايش هاي تخصصي و فوق تخصصي، خودرا  به عنوان يك قطب برتر در منطقه معرفي كرده و خدمات خود را ارائه مي نمايد.

شما عزيزان مي توانيد تمامي نيازها و پرسش هاي خود را با مراجعه به وب سايت رسمي بيمارستان در حوزه مراجعه و پذيرش بيماران بين المللي دريافت نموده و از تمامي امكانات ارائه شده توسط اين مركز آشنا شويد.

  • در اختيار داشتن اتاق هاي خصوصي و عمومي VIP
  • پزشكان مجرب در بخش بيماران بين الملل
  • تجهيزات كامل و روز در حوزه هاي تشخيصي و درماني
  • قرار كرفتن درمنطقه مناسب و همسايگي با چهار كشور و در دسترس بودن براي مراجعين محترم از كشور هاي همجوار
  • وجود فرودگاه بين المللي با پرواز هاي مختلف به كشور هاي همسايه
  • دارا بودن پتاسيل گردشگري در حوزه منابع طبيعي و باستاني
  • همكاري صميمانه با مراكز مختلف درماني براي ارائه خدمات حرفه اي و تخصصي

 

از جمله نقاط قوت بيمارستان اميد در حوزه گردشگري سلامت مي باشد

با تنهاي يك هدف داريم كه بهترين ارمغان را از كشور تاريخي ايران براي شما هديه دهيم و آن خبر زيباي بهبودي است.