بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

درمانگاه تغذيه و رژيم درماني

کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

پزشکان متخصص حاضر در کلینیک تغذیه و رژیم درمانی بیمارستاناميد به بیماران سرپایی و بستری، در طیف وسیعی از مسائل پزشکی مربوط به تغذیه مشاوره ارائه می دهند.

خدمات کلینیک تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان اميد آماده خدمت رسانی به افراد در همه سنین از جمله اطفال و افراد مسن و نیز کسانی است که خود را برای انجام عمل جراحی چاقی آماده می کنند.

بخشی از خدمات کلینیک تغذیه و رژیم درمانی:

* رویکرد جامع به چاقی و اقزایش وزن، شامل انجام ارزیابی­ها به منظور انجام دادن جراحی چاقی

* تجزیه و تحلیل اختلالات تغذیه­ای شامل بی اشتهایی و پرخوری عصبی

* مشاوره و آموزش عمومی تغذیه و همچنین توصیه های علمی در مورد مصرف ویتامین، مکمل و آنتی اکسیدان

* مراقبت حرفهای بر وفق نیازبیمارانیکهنیازبهتغذیهطولانیمدتازطریقلولهدارند

 

رژیم درمانی

رژیم درمانی شامل خدمات مشاوره­ای تغدیه مراجعین سرپایی و رفع نیازهای تغذیه­ای بیماران بستری است. بیماران بستری در بیمارستان اميد درصورت نیاز به متخصصین تغذیه ارجاع داده می­شوند تا از این خدمات استفاده کنند. آموزش و مشاوره مرتبط با تغذیه برای بیماران با شرایط زیر در دسترس قرار دارد.

دیابت، اختلالات لیپیدی، بیماری قلبی عروقی، بیماری های کلیوی، عارضه های گوارشی، اختلالات فشار خون، پیوند اعضاء و ...