بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

معرفی واحد بیماران بین الملل (IPD)

راهنمای بیماران بین الملل (IPD)

نحوه پذیرش بیماران بین الملل در بیمارستان امید

مدارك مورد نیاز برای پذیرش بیماران بین الملل

امكانات وی‍ژه برای بیماران بین الملل

ترخیص و مستند سازی

پیگیری بیمار در كشور مبدا

حقوق بیماران بین الملل در بیمارستان امید

‌قیمت گذاری (تعرفه های درمانی)

نحوه پذیرش بیماران بین الملل در بیمارستان امید:

* پذیرش مستقیم: اگر چنانچه بیمار بین الملل بصورت مستقیم و یا پذیرش از طریق سایت به بیمارستان مراجعه كند،‌ كارشناسان بخش IPD تمامی مقررات موجود و از جمله هزینه های بیمارستان، بسته خدمات و امکانات رفاهی را در قالب برگه های ممهور به مهر بیمارستان در اختیار وی قرار می دهند. در صورت پذیرفتن شرایط از سوی بیمار، پذیرش ایشان در قالب قرارداد بین بیمارستان و بیمار صورت می گیرد.

* پذیرش از طریق شركت های تسهیل گر طرف قرارداد با بیمارستان امید: درصورتی که بیمار از سوی شركت های تسهیل گر معتبر و طرف قرارداد با بیمارستان امید،‌ پذیرش شود باید شركت مورد نظر از قبل هماهنگی های لازم را در این زمینه انجام داده و اطلاعات اولیه بیمار و پرونده پزشكی او را در اختیار مسیول فنی بیمارستان قرار دهد. پذیرش بیمار در قالب قرارداد سه جانبه بین بیمارستان، شرکت تسهیلگر و بیمار انجام می پذیرد.

* پس از عقد قرارداد و پذیرش بیمار بین الملل در واحد IPD و اطلاع به پزشک معالج و پزشک IPD، بیمار توسط کارشناس IPD به بخش بستری معرفی گردد.

مدارك مورد نیاز برای پذیرش بیماران بین الملل:

پاسپورت یا گذرنامه كشور مبدا

دستور بستری پزشك ارجاع دهنده

مدارك و سوابق پزشكی

تاییدیه معتبر عدم ابتلا فرد به بیماری های عفونی - IHR

بیمه گردشگری سلامت

توضیح: بیمه گردشگری سلامت متضمن جبران خسارت ناشی از فوت بیمار و یا عوارض پیش بینی نشده درمانی است. بیماران بین الملل می تواند این بیمه را از شركت های تسهیل گر و یا بیمارستان امید نیز دریافت كنند.

امكانات وی‍ژه برای بیماران بین الملل:

در بیمارستان امید، ‌تمام بیماران بین الملل كدشناسایی و پرونده مختص خود خواهند داشت و دریافت این كد می تواند روند پیگیری بیمار را در كشور مبدا امكان پذیر می سازد.
در صورت نیاز بیمار به انجام اعمال جراحی،‌ بیماران بین الملل بدون نیاز به نوبت دهی معمول از خدمات تیم جراحی بهره مند می شوند .
علاوه بر تسلط تیم پزشكی و كارشناسان واحد بیماران بین الملل به زبان های انگلیسی، تركی و كردی این امكان برای بیماران بین الملل نیز وجود دارد تا از خدمات مترجم اختصاصی بهره مند شوند.
برای نظارت مستمر بر روند ارایه خدمات به بیماران بین الملل، تیم مدیریتی بیمارستان بصورت روزانه از بیماران بستری شده رضایت سنجی می كند.

ترخیص و مستند سازی:

* واحد بیماران بین الملل بیمارستان امید، برای ترخیص بیماران خارجی فرآیندی جداگانه را دنبال می كند. بر اساس ساختار ایجاد شده، هیچكدام از بیماران بین الملل و یا مجموعه های تسهیلگر درگیر فرآیند ترخیص نمی شوند و این امر از طریق کارشناس ویژه بخش IPD صورت می گیرد.

* پس از اتمام خدمات بیمارستان امید به بیماران بین المللی،‌ تمامی بیماران خلاصه ای از پرونده پزشكی خود را به زبان انگلیسی و بصورت تایپ شده دریافت می كنند. این پرونده شامل اطلاعاتی زیر است:‌ نام و نام خانوادگی، پزشک معالج، شماره پاسپورت و کد بین المللی، تاریخ پذیرش و ترخیص، علت مراجعه، تشخیص اولیه، اقدامات تشخیصی و یا درمانی انجام یافته، وضعیت فعلی بیمار، اقدامات و مراقبت های مورد نیاز پس از ترخیص در كشور مبدا، و زمان معاینه مجدد در صورت لزوم.

* كارشناس بخش بیماران بین الملل‌ پیش از ترخیص، ضمن درج اطلاعات دقیق دسترسی به بیمار برای كنترل خدمات ارایه شده، آموزش و اطلاعات لازم را در مورد چگونگی پیگیری روند درمانی، در قالب فرم های از پیش تعیین شده وترجمه شده به زبان خود بیمار ارایه می دهد. این فرم ها همچنین حاوی اطلاعات مربوط به راه های برقراری ارتباط (ایمیل، تماس تلفنی یا مراجعه حضوری) بیمار با پزشک معالج خود در بیمارستان امید است.

* درصورت درخواست بیمار، بیمارستان امید این امكان را دارد كه ریز خدمات و هزینه های پرداخت شده از سوی بیمار را ممهور به مهر بیمارستان (به زبان انگلیسی) در اختیار بیمار قرار دهد.

پیگیری بیمار بین الملل در كشور مبدا:

بیمارستان امید بطور مستقیم و یا از طریق شركت های معتبر، برای پیگیری (Follow Up) وضعیت و روند درمانی بیماران خود، با مراكز درمانی معین در كشور مبدا بیمار در ارتباط است تا با همكاری پزشكان در كشور اطلاعات لازم برای بهبود حال بیمار رد و بدل و اقدامات لازم انجام شود.

در صورت بروز هرگونه عوارض در پی انجام اقدامات درمانی حتی در كشور مبدا، بیمارستان امید تلاش می كند طبق قرارداد، ‌خدمات خود را ارایه داده و رضایت بیمار را كسب نماید.

حقوق بیماران بین الملل در بیمارستان امید:‌

* مسیولیت حمایت از بیمار و خانواده اش در صورت بروز عوارض ناشی از درمان بر عهده بیمارستان است و مسیول فنی بیمارستان ملزم به پیگیری مسایل بوجود آمده است.

* بیمارستان امید و كادر درمان بیماران بین الملل،‌ ملزم هستند قبل از اعمال جراحی، بیهوشی، بی دردسازی، استفاده از خون یا محصولات خونی و یا انجام هرگونه اقدام درمانی یا تشخیصی پرخطر، رضایت بیمار و یا نماینده قانونی او را جلب كنند.

* خدای ناكرده در صورت مرگ بیمار خارجی در بیمارستان امید در خلال انجام روند درمانی، بیمارستان امید موظف است حداكثر ظرف 24 ساعت کمیته بررسی مرگ و میر را تشكیل داده و گزارش مربوط را تا 2۴ ساعت به مراجع قانونی و سفارتخانه کشور مربوطه (و در صورت نرسیدن بیمار فوت شده به سن قانونی به نماینده دادستان) ارایه كند.

بیمارستان امید،‌ خود را ملزم می داند، در صورت نیاز بیمار به ارجاع به بیمارستان های دیگر داخل كشور، مسیولیت حفظ سلامت و امنیت بیمار را در حین انتقال تا زمان پذیرفته شدن در بیمارستان مقصد، بر عهده گیرد. در صورت ارجاع بیمار خارجی به دیگر مراكز درمانی، بیمارستان امید خود را ملزم می داند كه خلاصه پرونده کامل و مکتوب بیمار را شامل روند و اقدامات درمانی به بیمارستان مقصد تحویل نماید.

* هزینه های خدمات درمانی بیماران بین الملل:

در صورتی كه بیمار بین الملل بصورت مستقیم به بیمارستان امید مراجعه كرده و پذیرش شود، بیمارستان امید لیست خدمات را به همراه هزینه های مربوطه به صورت شفاف به بیمار بین الملل اعلام كرده و در قرارداد دو جانبه ذكر می كند. (جزییات این اطلاعات در منوی تعرفه ها به تفكیك خدمات تشخیصی و درمانی ارایه داده شده است).

در صورتی كه بیمار بین الملل از طرف یك شركت تسهیل گر در بیمارستان امید پذیرش شود،‌ این شركت ملزم است ضمن عقد قرارداد،‌ اطلاعاتی مربوط به هزینه های درمان را با رعایت حقوق بیمارستان امید و بیمار محاسبه و به صورت شفاف به بیمار ارایه دهد.