بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

پزشکان ما

    خدمات ما

    بیمه های طرف قرارداد

    • امام خمینی
    • بیمه ایران
    • بيمه ملت
    • نيروهاي مسلح
    • بيمه دانا
    • بيمه پاسارگاد
    • بيمه ايران
    • بيمه خدمات درماني
    • بيمه آتيه سازان
    • بيمه كارآفرين
    • بيمه تامين اجتماعي

    افتخارات بیمارستان

    حامیان بیمارستان

    • Abzar-logo
    • Trailer-logo
    • azar-battrey
    • Shadly

    اخبار واطلاعیه ها

    . در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد