بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

امادگي براي MRI

. در صورت داشتن قطعات فلزی در بدن مانند باطری قلبی، پیس میکر )ضربان ساز قلب(، دریچه مصنوعی قلب، سمعک و کاشت حلزونی گوش، پلیسه های فلزی در چشم و کلیپس مغزی و شنت فلزی مغز، ترکش در بدن و یا پالتین در اندامها، حتماً و قبل از انجام کار، پذیرش را در جریان بگذارید.

2. در صورتیکه بیمار در زمان قرارگیری در مکانهای تنگ و باریک دچار هراس و اضطراب میشود پرسنل پذیرش را قبلا مطلع فرمایید.

3. به همراه داشتن هر قطعه فلزی (جواهرات، زینت آالت، ساعت، کارت اعتباری، موبایل و هر شی فلزی دیگر) موجب اختلال در تصاویر و از کار افتادن آن وسیله میشود.

آمادگی های الزم جهت انجام ام آر آی مجاری صفراوی (MRCP) :

  • 6الی 8 ساعت قبل از تصویربرداری، از خوردن جامدات و از 4ساعت قبل از آن از نوشیدن مایعات )آشامیدن آب، جویدن آدامس و استعمال دخانیات( خودداری فرمایید.
  • از 12 تا 24 ساعت قبل از انجام کار از مصرف تخممرغ، شیرینی و غذای چرب خودداری شود تا کیسهصفرا منقبض و خالی نشود.
  • در زمان ناشتایی، مصرف داروهای ضروری با مقدار کمی آب، مانعی ندارد.
  • مصرف یک لیوان آب آناناس 11 دقیقه قبل از انجام کار جهت بهتر دیده شدن مجرای صفراوی الزامی است ( در افراد دیابتی با مشورت پزشک مصرف شود( .

آمادگی جهت MRI با تزریق:

¨ هر نوع حساسیت غذایی و یا دارویی، حتماً اطالع داده شود.

¨ در موارد با تزریق، بیمار بایستی 4 ساعت قبل از انجامMRI ، ناشتا باشد.

¨ بیماران بستری در بیمارستان، با رگ باز )آنژیوکت( مراجعه نمایند.

¨ هر نوع حساسیت غذایی و یا تزریق دارویی قبل از انجام عکس با تزریق حتماً اطالع دهید.

¨ در موارد MRI شکم و لگن با تزریق و دینامیک کبد از 24 ساعت قبل از مصرف قرص آهن و غذای چرب و سنگین خودداری شود.

دستگاه ام.آر.آی برای بیماران تالاسمی بوشهر راه‌اندازی شد - خبرگزاری مهر |  اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency