بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

آمادگي براي ماموگرافي

مراجعه کننده گرامی :

در زمان تعیین شده جهت امور پذیرش در مرکز حضور بهم رسانید. با سعه صدر و آرامش خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید.

آمادگی های الزم جهت انجام ماموگرافی:

v       بهترین زمان انجام ماموگرافی یک هفته بعد از قاعدگی می باشد.

v       قبل از انجام کار با آب گرم استحمام کنید.

v       اثر ماده دئودرانت که در انواع خوشبوکننده ها به صورت اسپری،عطر، ادکلن، مام و... وجود دارد و همچنین انواع کرم ها و روغن ها روی پوست شما نباید باقی مانده باشد.

v       موهای زائد نواحی مورد نظر را بتراشید.

v       از لباس هایی که بر روی آنها عطر زده اید، استفاده ننمایید.

v       مدارک پزشکی مرتبط با انجام کار را همراه داشته باشید و به هنگام پذیرش نسخه، تحویل مسئول پذیرش دهید.

v       در صورت انجام جراحی مستکتومی )برداشتن پستان(، هنگام اخذ نوبت و نیز پذیرش حضوری اطالع دهید.

v       در صورت داشتن باتری قلبی، هنگام اخذ نوبت ونیز پذیرش حضوری اطالع دهید.

v       برای انجام کار الزم است توانایی ایستادن بدون استفاده از هر گونه وسیله کمکی را داشته باشید.

v       ماموگرافی برای افراد باردار انجام پذیر نمی باشد.

v       ماموگرافی بدون دستور پزشک انجام پذیر نمی باشد.

انجام اولین ماموگرافی در افراد عادی از چه سنی توصیه می شود؟ | دکتر علی بخشی