بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

آمادگي براي راديوگرافي كليه

مراجعه کننده گرامی :

در زمان تعیین شده جهت امور پذیرش در مرکز حضور بهم رسانید. با سعه صدر و آرامش خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید.

آمادگی تصویربرداری از کلیه و مجاری اداری با ماده حاجب

¨ نصب آنژیوکت جهت تزریق دارو

¨ باردار نبودن

¨ شب قبل در ساعت 81 سوپ سبک میل کنید و سپس ملین روغن کرچک و دایمتیکون را طبق دستور پزشک مصرف نمایید.

¨ مصرف ملین(روغن کرچک و دایمتیکون) ازشب قبل جهت تخلیه روده ها می باشد.

¨ تا ساعت 42 آب و مایعات (ترجیحاً مایعات گرم) فراوان نوشیده شود (به جز شیر و نوشابه).

¨ ناشتا بودن به مدت 6 تا 1 ساعت و همراه داشتن آزمایش BUN و Cr

¨ نداشتن بیماری دیابت و تیروئید و حساسیت به ماده حاجب

¨ داروهای خود را طبق برنامه همیشگیتان مصرف کنید؛ البته به جز متفورمین و ایندرال (قطع این داروها از 21 ساعت قبل از انجام آزمون الزامی است و مصرف دوباره قرص متفورمین به شرط عملکرد طبیعی کلیه ها پس از انجام آزمون با تزریق ماده حاجب بالمانع است).( مصرف مجدد قرص ایندرال بعد از آزمون آزاد است(.

¨ توجه به این نکته ضروری است در صورتی که درخواست اورژانس گرافیهای فوق الذکر باشد، نیازبه دادن آمادگی به بیمار نیست.

عکسبرداری جهت بررسی برگشت ادرار از مثانه به حالب:

  • سوند ادراری نصب می شود
  • باردار نبودن و نداشتن حساسیت به ماده حاجب
  • همراه داشتن مدارک قبلی
  • پوشیدن لباس ساده و راحت بدون زیپ و گیره و..
  • نیاز به آمادگی روده ای و ناشتایی نیست
سی تی اسکن کلیه | اسکن کلیه | تفسیر جواب اسکن کلیه - دکتر نوید توفیقی راد