بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

آمادگي جهت سي تي اسكن با تزريق

v       هر نوع حساسیت و سابقه آسم، دیابت، بیماریهای کلیوی و تیروئیدی، بیماری مسری، هپاتیت، سل، ایدز و... را حتماً به پزشک یا کارشناس انجام دهنده سی تی اسکن اطلاع دهید.

v       سی تی اسکن هایی که بدون کنتراست انجام میگردد، نیاز به آمادگی قبلی نمیباشد و فقط بایستی هیچ شی فلزی در ناحیه عضو مورد نظر نباشد و اگر سی تی اسکن شکم و لگن بدون تزریق میباشد در یک هفته تا ده روز اخیر، بیمار سابقه رادیوگرافی هایی مانند ترانزیت، باریم انما نداشته باشد.

v       جهت انجام سیتیاسکن با تزریق، آزمایش Creatinine /BUN ))بیمار الزامی است.

v       داروهای خود را طبق برنامه همیشگی تان مصرف کنید؛ البته به جز متفورمین(قطع این دارو از 48 ساعت قبل از انجام آزمون الزامی است و مصرف دوباره قرص متفورمین به شرط عملکرد طبیعی کلیه ها پس از انجام آزمون با تزریق ماده حاجب بال مانع است( .

v       اگر قرار است سی تی اسکن با ماده حاجب خوراکی انجام شود یک تا دو ساعت قبل از نوبتتان باید خوردن ماده حاجب خوراکی را شروع کنید. معمولاً ماده حاجب خوراکی را در یک بطری آب معدنی یک و نیم لیتری حل میکنند و شما هر 15 دقیقه یک باریک لیوان را میل می کنید. به صورتی که لیوان آخر دقیقاً قبل از انجام آزمون نوشیده میشود.

v       داروی تزریقی از طریق آنژیوکت نصب شده در ورید دست تزریق می شود.

v       در سی تی اسکن با تزریق ناشتایی 2 تا 3 ساعت قبل از انجام سی تی اسکن کافی است.

v       برای دفع ماده حاجب، تا دو روز پس از انجام سی تی اسکن، حتماً روزی 1 تا 6 لیوان آب بنوشید.

v       مادران شیرده باید تا 24 ساعت پس از تزریق ماده کنتراست به فرزند خود شیر ندهند.

v       زنان در صورت احتمال بارداری قبل از انجام سیتی اسکن حتماً باید پزشک یا کارشناس مربوطه را با خبر سازند.

سی‌تی اسکن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد