بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

راهنماي جمع آوري ادرار تميز-كشت ويژه بانوان

1.       دستهاي خود و چين هاي پوستي دستگاه تناسلي را كاملا با آب و صابون شسته و به خوبي با دستمال كاغذي يكبار مصرف اطراف مقعد و پيشابراه را از جلو به عقب خشك كنيد.

2.       در بظرف ادرار را با احتياط باز كنيد،بدون اينكه دست شما با سطح داخلي ظرف ادرار و يا درب آن تماس پيدا كند.

3.       با يك دست چين هاي پوستي دستگاه تناسلي را از هم باز كنيد.

4.       تقريبا پس از اينكه جريان ادرار برقرار شد قسمت اوليه ادرار يا چند قطره اول را دور ريخته و بقيه ادرار را با حجم 30 سي سي يا نصف ظرف جمع كنيد،توجه داشته باشيد كه ظرف مذكور تحت هيچ شرايطي با پوست اطراف ناحيه تناسلي تماس پيدا نكند.

5.       درب ظرف نمونه را بسته و آن را به آزمايشگاه تحويل دهيد.

6.       پيش از انجام آزمايش از نوشيدن مقادير زياد آب و ساير مايعات اجتناب كنيد و توجه داشته باشيد كه بهترين نمونه براي تشخيص نمونه ادرار صبحگاهي است،كه حداقل 8 ساعت در مثانه باقي مانده و تغليظ شده باشد.

7.       در صورت مصرف آنتي بيوتيك ،حداقل 24 تا 48 ساعت آنتي بيوتيك را با صلاحديد پزشك قطع نومده و سپس نمونه اخذ گرد.

8.       نمونه بايد ظرف مدت حداكثر 30 دقيقه تحويل آزمايشگاه داده شود.

9.       زمان آماده شدن جواب آزمايش را از مسول آزمايشگاه بپرسيد.

آزمایش ادرار کاتکول آمین چیست؟ - درمانکده