بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

راهنماي جمع آوري ادرار تميز-كشت ويژه آقايان

1.       پيش از انجام آزمايش از نوشيدن مقادير زياد آب و ساير مايعات اجتناب نماييد و توجه داشته باشيد كه بهترين نومنه براي تشخيص ،نمونه ادرار صبحگاهي است.

2.       درب ظرف ادرار را با احتياط باز كنيد بدون آنكه دست هاي شما با سر آلت يا سطح داخلي ظرف يا درب آن تماس پيدا كند.

3.       مقدار كمي از قسمت اول ادرار (چند قطره اول) را به داخل توالت تخليه كرده و حدود 30 سي سي (نصف ظرف ) از آن را جمع آوري نماييد.

4.       در صورت مصرف آنتي بيوتيك ،حداقل 24 تا 48 ساعت آنتي بيوتيك را با صلاحديد پزشك قطع نماييد و سپس نمونه اخذ گردد.

5.       نمونه بايد ظرف مدت حداكثر 30 دقيقه تحويل آزمايشگاه داده شود.

6.       زمان آماده شدن جواب را از مسول آزمايشگاه بپرسيد.

آزمایش ادرار در دوران بارداری - بخش اول - سونوگرافی و رادیولوژی صدرا