بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

راهنماي جمع آوري نمونه جهت كشت ادرار در نوزادان

در نوزادن و كودكان زير 2 سال بايد از كيسه هاي استريل شده مخصوص جمع آوري ادرار كه متناسب با جنسيت كودك (دخترانه يا پسرانه ) است،استفاده مي شود.

1.       ناحيه تناسلي نوزاد يا كودك را با صابون مخصوص بچه تميز نماييد،اجازه دهيد تا ناحيه ي تميز شده خشك شود.

2.       براي خشك كردن سريع به اطراف ناحيه تميز شده كاغذ يا دستمال توالت نكشيد.

3.       كيسه ي مخصوص جمع آوري ادرار نوزادان يا اطفال را بطور محكم به ناحيه تناسلي كودك بچسبانيد.

4.       فورا پس از ادرار نمودن نوزاد يا كودك به داخل كيسه جمع آوري ،كيسه را از ناحيه تناسلي كودك جدا كرده و در داخل ظرف قرار دهيد.

5.       اين كيسه نبايد بيش از 45 دقيقه به مجاري ادرار متصل باشد و بعد از جمع آوري حدود 15-10 سي سي ادرار ،كيسه با دقت از محل اتصاد جدا شود و داخل ظرف استريل كشت ادرار قرار گيرد و هر چه سريعتر به آزمايشگاه تحويل داده شود.

6.       توجه نماييد كه روي ظرف جمع آوري نمونه بر چسب نام ،نام خانوادگي داشته باشد.

7.       مراقب باشيد كه دست شما با سطح داخلي كيسه تماس پيدا نكند.

آزمایش غربالگری نوزاد شامل چیست؟ (قسمت دوم) | آزمایشگاه تخصصی دکتر صادقیان