بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

آزمايش مدفوع از نظر انگل

آزمايش مدفوع از نظر انگل                                                                              

بدليل اينكه انگل هاي احتمالي در روده هر روزه تخم گذاري نمي كنند،بايد اين آزمايش در سه نوبت در روزهاي مختلف انجام مي شود.

1.       براي مدت 7 تا 10 روز پيش از انجام اين آزمايش از درمان با روغن كرچك يا روغن هاي معدني،بيسموت ،منيزيم،تركيبات ضد اسهال ،تنقيه با باريوم و مصرف آنتي بيوتيك ها با هماهنگي پزشك خودداري كنيد.

2.       نمونه مدفوع بايد مستقيما در ظرفي كه از آزمايشگاه در اختيار بيمار قرار مي گيرد جمع آوري شود.

3.       نمونه مدفوعي كه قرار است آزمايش شود،نبايد با كاسه توالت تماس پيدا كند.

4.       قبل از جمع آوري نمونه مدفوع ،ادرار كنيد تا نمونه مدفوع به ادرار آلوده نشود.

5.       نمونه مدفوع را در ظرف خشك و بدون ادرار جمع آوري كنيد.

6.       هم نمونه جامد هم مايع (در صورت داشتن اسهال) را جمع آوري كنيد.

7.       نمونه مدفوع با دستمال توالت ،صابون و آب تماس نداشته باشد.

8.       نمونه هايي كه به اسهال خوني مشكوك هستند بايد بلافاصله بعد از نمونه گيري به آزمايشگاه (حداكثر ظرف نيم ساعت) ارسال گردد.

9.       اگر بيمار بستري است ؛نمونه را در يك ظرف خشك جمع آوري كرده و با استفاده از چوبك مخصوص (آبسلانگ) ،نمونه را به ظرف برچسب دار منتقل كنيد.