بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

راهنماي تهيه آزمايش بررسي خون مخفي در مدفوع

آزمایشگاه بیوشیمی - دانشکده پیراپزشکی

1.       بهتر است اين آزمايش در سه نوبت انجام شود.

2.       گاهي اوقات خونريزي هاي مختلفي در بخش هاي مختلف دستگاه گوارش اتفاق مي افتد كه به علت كم بودن با چشم قابل ديدن نيست،بنابراين بايد با روش هاي آزمايشگاهي تشخيص داده شود.

3.       از حدود 2 روز پيش از آزمايش در طي دوره جمع آوري نمونه از خوردن گوشت،تربچه و شلغم،كلم و گل كلم،پرتغال،موز،انگور،طالبي ،گرمك خودداري كنيد.

4.       خانم هايي كه عادت ماهيانه دارند تا 3 روز پس از پايان دوره عادت ماهيانه از انجام آزمايش خودداري كنيد.

5.       از حدود 48 تا 72 ساعت قبل از مصرف داروهاي آهن دار از قبيل قرص آهن،كپسول ففول و هماتينيك ،بعضي داروهاي ضد درد و ضد التهاب ها مثل ايندومتاسين ،استامينوفن ،آسپرين ،بروفن ،كورتون ها و كلشي سين و بعضي ويتامين ها از قبيل ويتامين ث خودداري بفرماييد.

6.       اگر دچار خونريزي از لثه هستيد به آزمايشگاه گزارش كنيد.

7.       در صورت خونريزي از لثه در حين تميز كردن دهان و دندان طي 48 ساعت پيش از انجام آزمايش، از مسواك زدن و نخ دندان كشيدن اجتناب كنيد.

8.       نمونه مدفوع بايد در ظرف مخصوص نمونه گيري آزمايشگاه جمع آوري شود.

9.       نمونه بلافاصله به آزمايشگاه ارسال شود.

10.   نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا آب آلوده شود.

11.   نمونه بايد بلافاصله (حداكثر ظرف مدت نيم ساعت )به آزمايشگاه ارسال شود.