بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

راهنماي جمع آوري ادرار 24 ساعته

نمونه ادرار 24 ساعته كه براي تشخيص بسياري از بيماريها مخصوصا بيماريهاي كليوي مورد استفاده قرار مي گيرد،بايد طي 24 ساعت جمع آوري شود.

به همين منظور گالن هايي از سوي آزمايشگاه در اختيار شما قرار مي گيرد، برخي از اين گالن ها حاوي مواد نگهدارنده مايع يا جامد است.

براي جمع آوري ادرار 24 ساعته به هيچ عنوان از ظروفي غير از ظرف هاي كه آزمايشگاه در اختيار شما قرار مي دهد استفاده نكنيد.

ضمنا رعايت موارد زير ضروري است:

1.       در ابتداي جمع آوري نمونه دفع ادرار را انجان داده و آن را دور بريزيد.

2.       زمان را دقيقا يادداشت كنيد(مثلا ساعت 7 صبح).

3.       به مدت يك شبانه روز (24 ساعت) يعني تا 7 صبح فردا ،تمامي نوبت هاي دفع ادرار را در ظرف مخصوصي كه از طرف آزمايشگاه در اختيار شما قرار گرفته است جمع آوري كنيد.

4.       در طول جمع آوري ادرار بايد ظرف جمع آوري دور از دست رس كودكان و در جاي خنك(ترجيحا در طبقه پايين درب يخچال) نگهداري شده و بلافاصله پس از اتمام كار به آزمايشگاه تحويل داده شود.

5.       آخرين نوبت دفع ادرار بايد راس همان ساعتي كه جمع آوري ادرار شروع شده بود (مثلا ساعت 7 صبح ) انجام و تا قطره آخر در ظرف مخصوص جمع آوري نمونه ريخته شود.

6.       در صورت پر شدن ظرف قبل از 24 ساعت بقيه ادرار را در ظرف دوم (قابل تهيه از آزمايشگاه)جمع آوري كنيد.

7.       در صورت امكان ادرار را مستقيما در گالن نريزيد و از ظرف هاي استريل ادرار جهت اين كار استفاده نماييد.

آزمایش ادرار + تفسیر آزمایش ادرار در منزل | هومکا