بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

سرطان مري

در اين بيماري سلولهاي سرطاني در داخل بافت مري شروع به تكثير مي كنند.اگر چه اين سرطان از جمله معمول ترين و جدي ترين سرطان هاي بشر به حساب مي آيد اما بدليل بهبود روش هاي غربالگري و تشخيصي،تعداد موارد جدديد اين بيماري بطور قابل ملاحظه ا ي كاهش يافته است.

اين بيماري در هر سني بروز مي نمايد اما ميزان بروز در سن بالاي 50 سال بيشتر است.زمانيكه تشخيص داده مي شود كه معمولا بيمار دچار كاهش وزن بدليل عدم دريافت مواد غذايي،بلع سخت،تهوع و استفراغ شديد مي شود.

روشهاي تشخيص سرطان مري:

1)آندوسكوپي:دراين روش بااستفاده ازلوله باريك ونازك دوربين كوچكي به داخل گلو ومري فرستاده مي شود وپزشك بامشاهده دقيق ديواره مري ناهنجاري ها وتحريكات ناحيه را بررسي مي كند

2)بلع باريم:ازتصوير برداري با اشعه ايكس استفاده مي شود وبيمار قبل از انجام آزمايش ماده شيميايي به نام باريم مصرف مي كند

3)بيوپسي :پزشك نمونه اي از بافت هاي مشكوك را با كمك آندوسكوپ جدا كرده وآزمايش مي كند

درمان سرطان مري:

انتخاب روش درمان سرطان مري به مواردي همچون نوع سلول هاي درگير شده،مرحله سرطان وشرايط فيزيكي بيمار بستگي دارد

1)عمل جراحي:اگر سرطان مري به ساير قسمت هاي بدن گسترش پيدا نكرده باشدممكن است پزشك عمل جراحي را توصيه كند عمل جراحي ممكن است به تنهايي يا به همراه سايرروش ها انجام شود.گاهي نيز ازشيمي درماني وپرتودرماني به عنوان جايگزين عمل جراحي يا قبل از آن استفاده مي شودتا با كوچك كردن تومور درمري عمل جراحي راحتتر صورت بگيرد.

پزشك ازيكي از روشهاي زير براي جراحي با توجه به شرايط بيمار استفاده مي كند:

1)برداشتن تومور هاي كوچك سرطاني

2)برداشتن بخشي از لوله مري

3)برداشتن بخشي از لوله مري وبخش بالاي معده

2)شيمي درماني:

دراين روش ازداروهاي استفاده مي شود كه به سلول هاي سرطاني حمله مي كنند.شيمي درماني ممكن است قبل يابعداز عمل جراحي وگاهي همراه با پرتو درماني انجام شود.

عوارض جانبي شيمي درماني به نوع داروهاي مورداستفاده بستگي داردومي تواند شامل مواردزيرباشد.

ريزش مو،حالت تهوع واستفراغ ،خستگي،درد،نوروپاتي

3)دراين روش از پرتو هاي ماورا بنفش براي كشتن سلول هاي سرطاني استفاده مي شودكه ممكن است به صورت خارجي يا داخلي باشد.

پرتو درماني اغلب همراه باشيمي درماني استفاده مي شود ازجمله عوارض جانبي پرتودرماني مي توان به مواردزير اشاره كرد:

*تغييرات پوستي مشابه آفتاب سوختگي

*ورودیا مشکل هنگام بلع

*خستگی

*زخم های دردناک در دیواره مری

4)درمانهای هدفمند:

دراین نوع درمانها پروتئین های خاصی در سلول های سرطانی مورد هدف قرار می گیرند که به دو روش ترستوزوماب ورامسیروماب

موارد زیر باید به بیمار آموزش داده شود:

*غذا به آرامی خورده شود وآن را به خوبی بجود تا غذا به راحتی وارد معده شود

*توصیه می شود غذای غیر محرک وبه مقدار کم در دفعات زیاد میل شود

* گاهی اوقات نوشیدن آب همراه غذا به عبور آآن از مری کمک می کند

*از مواد محرک مثل الکل ودخانیات اجتناب شود

*وزن پایه ثبت شود وروزانه وزن جهت مقایسه کنترل وثبت شود

کاهش خطر آسپیراسیون:

آسپیراسیون یعنی ورود هرگونه مواد غذایی به داخل نای وایجاد خفگی وتنگی نفس

*بیمار به علت سختی بلع یا ناتوانی درفرودادن مواد غذایی یا بزاق باید در وضعیت نیمه نشسته قرار داده شود تاخطرآسپیراسیون کاهش یابد.

*به همراه بیمار می توان نحوه ی استفاده از ساکشن را جهت کاهش خطر آسپیراسیون آموزش داد.

تسکین درد:

*توصیه می شود غذا به مقدارکم ودر دفعات بیشتر(6تا8وعده)درروز استفاده شودزیرا مقدار زیاد باعث پری معده وریفلاکس محتویات معده می شود

*ازصرف غذای خیلی گرم یا خیلی سرد وپر ادویه اجتناب شودزیرا باعث انقباض مری وتولید اسید بیشتر می شود که باعث ایجاد سوزش زیادتری خواهد شد

*توصیه می شودبعداز هروعده غذا 1تا 4 ساعت در وضعیت نشسته قرار بگیرد تا از ریفلاکس معده به مری جلوگیری شود

*از خوردن غذا قبل از خواب اجتناب شود

*از مصرف خود سرانه داروها بدون تجویزپزشک مثلا آنتی اسیدها خودداری شود.

آیا سرطان مری کشنده است؟

امید به زندگی در افراد مبتلا به سرطان مری به عوامل زیادی ازجمله خوش خیم یا بد خیم بودن تومور ،مرحله تشخیص بیماری،سن وسلامت کامل بیمار بستگی دارددرصورتی که بیماری دردوران اولیه تشخیص داده شودمعمولا قابل درمان است.

آیا سرطان درمان قطعی دارد؟

در صورت مراجعه به موقع وعدم گسترش سرطان به سایر قسمت های بدن ،با عمل جراحی احتمال وامیدبه زندگی بسیار افزایش می یابد واحتمال کامل تا 20درصدوجود دارد

درمان قطعی سرطان (تومور) مری با روش ازوفاژکتومی توتال و پارشیال - دکتر رضا  دوست