بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه
دكتر نیر صفارو

دكتر نیر صفارو

متخصص داخلی

تخصص

متخصص داخلی

اطللاعات تماس

info@omid.com

ساعت های حضور در بیمارستان

آدرس مطب:  اروميه - خيام شمالی - كوچه خان باباخان - ساختمان سرداران - طبقه اول 

تلفن مطب:  ۰۴۴۳۲۲۶۲۰۰۳ 

اینستاگرام: dr.safaroo

 


سوابق تحصیلی

  • فارغ التحصيل پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اروميه در بهمن ۱۳۷۴
  • فارغ التحصيلی تخصصی از دانشگاه علوم پزشكی تبريز در سال ۱۳۸۱

 


 سوابق حرفه ای

  • طرح پزشك عمومی در شهرستان مياندوآب و سپس روستای بالانج و تركمان
  • فعالیت در در اورژانس بيمارستان امام خمينی 
  • فعالیت به عنوان آندوسكوپيست، بمدت ۳ سال در بيمارستان سينا (تبريز)