بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه
دکتر مرضیه عارفی

دکتر مرضیه عارفی

متخصص روانپزشكی

تخصص

متخصص روانپزشكی

اطللاعات تماس

info@omid.com

ساعت های حضور در بیمارستان

دکتر مرضیه عارفی