بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

واحد تجهيزات پزشكي

تجهيزات پزشكي

مجموعه ایست که در بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی، اثربخشی و رضایتمندی بیماران بعهده دارد.

واحد تجهيزات پزشكي در طبقه دوم و روبروي سالن انتظار بخش ها انكولوژي و هماتولوژي واقع شده است.

نام و نام خانودادگي: مهندس اتابك نوايي

سمت: كارشناس تجهيزات پزشكي

فعاليت هاي اين واحد شامل موارد زير است:

1-     سرپرستي و نظارت بر كار گروه هاي تعميرات تجهيزات پزشكي و كارگاه هاي مربوطه

2-     رسيدگي به امور مربوط به تجهيزات پزشكي و تهيه برنامه هاي تعميراتي و راه اندازي دستگاه ها

3-     جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه نگهداري ، تعميرات و تهيه لوازم ماشين آلات و دستگاه هاي پزشكي

4-     نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي بر اساس استانداردهاي تعيين شده

5-     آموزش چگونگي تعميرات و نگهداري لوازم و ماشين آلات پزشكي به تكنسين هاي تعميرات تجهيزات پزشكي

6-     تعقيب و پيگيري جهت انجام پروژه ها و رفع مشكلات مربوط به تجهيزات پزشكي

7-     انجام تحقيقات نظري و عملي پيرامون بهبود كيفيت توليد و نگهداري و تعمير لوازم و ماشين آلات پزشكي

8-     نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب آنها

9-     نظارت در بررسي پيشنهادهاي ارجاع شده مربوط به استانداردهاي وسايل و لوازم دستگاه هاي پزشكي

10- تهيه طرح هاي تجهيزاتي بيمارستان

11- نظارت در انجام تحقيقات و آزمايش هاي لازم در زمينه ساخت و تعميرات تجهيزات پزشكي و استاندارد كردن آنها

12- نظارت در تهيه پيش نويس استانداردها

13- تهيه دستورالعمل و آموزش به كاركنان واحدها در خصوص نحوه كار با دستگاه ها

14- نظارت بر نحوه انجام كاليبراسيون دستگاه ها