بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

واحد فناوري

فناوري اطلاعات

تکنولوژی است که برای ذخیره ، بازیابی ،انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می‌شود. امروزه سازمانها و موسسات از تکنولوژی اطلاعات استفاده می‌کنند تا با بهره گیری از ذخیره ، بازیابی، انتقال و پردا زش اطلاعات مدیریت نوین را در مجموعه خود اعمال کنند.

واحد فناوري اطلاعات در طبقه همكف و روبروي واحد مديريت اطلاعات سلامت واقع شده است.

كارشناسان واحد:

نام و نام خانودادگي: مهندس وحيد نوري                                                  سمت: كارشناس فناوري اطلاعات

نام و نام خانودادگي: مهندس محمدتقي غلامي                                         سمت: كارشناس فناوري اطلاعات

فعاليت هاي اين واحد شامل موارد زير است:

1-     شناخت كافي از سيستم عامل هاي مركز به منظور نصب و راه اندازي، عيب يابي و پشتيباني سخت افزاري

2-     نصب و راه اندازي ، عيب يابي و پشتيباني سخت افزاري سازمان

3-     نصب و راه اندازي و نگهداري پشتيباني سخت افزاري رايانه ها و دستگاه هاي جانبي

4-     همكاري با كارشناسان نرم افزار در زمينه تهيه وپشتيباني تجهيزات مورد نياز

5-     بهينه سازي رايانه ها برحسب نياز سازمان

6-     بررسي صحت عملكرد قطعات دستگاه ها با استفاده از نرم افزارها و ابزارهاي كاري

7-     تعمير،تعويض دستگاهها و قطعات رايانه اي در حد امكانات مركز و شار‍‍‍‍ژ كارتريج هاي دستگاه هاي پرينتر

8-     تهيه و به هنگام سازي شناسنامه دستگاههاي رايانه

9-     همكاري با كارشناس شبكه و سيستم هاي پايه و برنامه ريزان در سيستم در زمينه نصب، راه اندازي و پشتيباني تجهيزات مورد نياز

10- تهيه و تنظيم وانجام بازديد نوبتي از دستگاهها

11- تشخيص نواقصات و اشكالات موجود در رايانه ها و دستگاه هاي جانبي و ارائه گزارش لازم به مسئولين

12- تهيه و تدوين دستورالعمل هاي لازم جهت بهره برداري و نگهداري مناسب از سخت افزارهاي سازمان

13- انجام بررسي هاي كارشناسي و ارائه گزارشات تحليلي همراه با پيشنهادات لازم در زمينه ارتقاي كيفي زيرساخت سخت افزاري سازمان

14- همكاري در تدوين برنامه هاي آموزشي و ارائه آموزش هاي لازم به كاركنان در زمينه زيرساخت سخت افزاري

15- برآورد و تنظيم فهرست قطعات فني مورد نياز به منظور پشتيباني سخت افزارهاي موجود و پيگيري تامين آنها و انطباق قطعات خريداري شده با مشخصات فني مورد نياز

16- کنترل مداوم کلیه نرم افزارهای مورد استفاده در سازمان

17- مستند سازی کلیه موارد مرتبط با نرم افزار به صورت مکتوب و قابل استناد جهت ارائه در مواقع بازرسی

18- گزارش نویسی روزانه در ابعاد نرم افزار مطابق چک لیست های استاندارد و ابلاغی

19- برگزاری کلاس های کاربری نرم افزاری به صورت عملی برای کاربران واحد

20- به روز رسانی سیستم عامل، شامل نصب پچ های مربوطه و سایر موارد

21- به روز رسانی آنتی ویروس و نصب آن در ایستگاه های کاری

22- تهیه نسخه پشتیبان حاوی اطلاعات مربوط به نرم افزارهای موجود در شبکه و تنظیمات سخت افزاری تجهیزات شبکه

23- به روز رسانی وب سایت واحد

24- ثبت اطلاعات مربوط به مشکلات نرم افزاری با ذکر علت مشکل و چگونگی حل آن

25- شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکار گیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله