بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

اطلاعات سلامت

مديريت اطلاعات سلامت

مديريت اطلاعات سلامت استفاده از فناوری اطلاعات برای سلامت و مراقبت‌های بهداشتی است، شامل مدیریت اطلاعات سلامت در تمام سیستم‌های کامپیوتری و تبادل امن اطلاعات سلامت بین مصرف‌کنندگان، تأمین‌کنندگان، پرداخت‌کنندگان و مانیتورهای کیفی است.

واحد مديريت اطلاعات سلامت در طبقه همكف و روبروي واحد فناوري اطلاعات واقع شده است.

نام و نام خانودادگي: سيد امين برجي

سمت: كارشناس مديريت اطلاعات سلامت

فعاليت هاي اين واحد شامل موارد زير است:

1-     تعیین و تنظیم آمار روزانه بخش های بستری

2-     تهیه و تنظیم آمار ماهیانه بخش های بستری و سرپایی ( پاراکینیک ها)

3-     تهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل کارشناسی شاخص های آماری (بصورت ادواری)و گزارش به مافوق

4-     پاسخگویی به سازمان های مختلف و واحدهای بیمارستان در مورد آمارهای درخواستی با هماهنگی مسئول مربوطه

5-     ارسال آمار به سایر مراکز بیمارستان برحسب ضرورت با هماهنگی مسئول مربوطه

6-     ثبت منظم اطلاعات

7-     پاسخگویی به محققان در زمینه اطلاعات آماری

8-     بایگانی آمارهای واحدهای مختلف بیمارستان

9-     جمع آوری اطلاعات مربوط به بیماران فوت شده و بایگانی مدارک فوت آنها

10- خارج نمودن اطلاعات بیماران ترخیص شده از فایل جاری

11- راهنمایی و کمک به کارآموزان رشته مدارک پزشکی

12- ورود اطلاعات در سامانه آمار بیمارستان به صورت ماهیانه

 

 

13- شناخت كافي از سيستم عامل هاي مركز به منظور نصب و راه اندازي، عيب يابي و پشتيباني سخت افزاري

14- نصب و راه اندازي ، عيب يابي و پشتيباني سخت افزاري سازمان

15- نصب و راه اندازي و نگهداري پشتيباني سخت افزاري رايانه ها و دستگاه هاي جانبي

16- همكاري با كارشناسان نرم افزار در زمينه تهيه وپشتيباني تجهيزات مورد نياز

17- بهينه سازي رايانه ها برحسب نياز سازمان

18- بررسي صحت عملكرد قطعات دستگاه ها با استفاده از نرم افزارها و ابزارهاي كاري

19- تعمير،تعويض دستگاهها و قطعات رايانه اي در حد امكانات مركز و شار‍‍‍‍ژ كارتريج هاي دستگاه هاي پرينتر

20- تهيه و به هنگام سازي شناسنامه دستگاههاي رايانه

21- همكاري با كارشناس شبكه و سيستم هاي پايه و برنامه ريزان در سيستم در زمينه نصب، راه اندازي و پشتيباني تجهيزات مورد نياز

22- تهيه و تنظيم وانجام بازديد نوبتي از دستگاهها

23- تشخيص نواقصات و اشكالات موجود در رايانه ها و دستگاه هاي جانبي و ارائه گزارش لازم به مسئولين

24- تهيه و تدوين دستورالعمل هاي لازم جهت بهره برداري و نگهداري مناسب از سخت افزارهاي سازمان

25- انجام بررسي هاي كارشناسي و ارائه گزارشات تحليلي همراه با پيشنهادات لازم در زمينه ارتقاي كيفي زيرساخت سخت افزاري سازمان

26- همكاري در تدوين برنامه هاي آموزشي و ارائه آموزش هاي لازم به كاركنان در زمينه زيرساخت سخت افزاري

27- برآورد و تنظيم فهرست قطعات فني مورد نياز به منظور پشتيباني سخت افزارهاي موجود و پيگيري تامين آنها و انطباق قطعات خريداري شده با مشخصات فني مورد نياز

28- کنترل مداوم کلیه نرم افزارهای مورد استفاده در سازمان

29- مستند سازی کلیه موارد مرتبط با نرم افزار به صورت مکتوب و قابل استناد جهت ارائه در مواقع بازرسی

30- گزارش نویسی روزانه در ابعاد نرم افزار مطابق چک لیست های استاندارد و ابلاغی

31- برگزاری کلاس های کاربری نرم افزاری به صورت عملی برای کاربران واحد

32- به روز رسانی سیستم عامل، شامل نصب پچ های مربوطه و سایر موارد

33- به روز رسانی آنتی ویروس و نصب آن در ایستگاه های کاری

34- تهیه نسخه پشتیبان حاوی اطلاعات مربوط به نرم افزارهای موجود در شبکه و تنظیمات سخت افزاری تجهیزات شبکه

35- به روز رسانی وب سایت واحد

36- ثبت اطلاعات مربوط به مشکلات نرم افزاری با ذکر علت مشکل و چگونگی حل آن

37- شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکار گیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله