بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

بهداشت محيط

بهداشت محيط

به طور کلی “محیط” به مجموعه ای از عوامل و شرایط خارجی و تاثیرات وارده ناشی از آنها برزندگی یک موجود زنده اطلاق می گردد . طبق این تعریف محیط شامل هوا، آب و خاک و روابط بین آن ها و کلیه موجودات زنده می باشد. بر این اساس هدف “بهداشت محیط ” کنترل کلیه عواملی است که بالقوه و بالفعل تاثیرات سویی بر بقاء و سلامتی انسان اعمال می کنند . برای رسیدن به این هدف، بهر ه گیری از دانش زیست محیطی و نیز کاربست اصول مهندسی به منظور کنترل، اصلاح و بهبود عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی محیط جهت حفظ و ارتقاءسلامتی و رفاه و آسایش انسان ضرورت می یابد.

مهمترین هدف بهداشت محیط، مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامتی انسان و تشخیص و پیشگیری، رفع و کنترل اثرات سوء ناشی از این عوامل تلقی می گردد . بهداشتمحیط به طور موکد سلامتی انسان و بهداشت مردم را به عنوان هدف اصلی پیگیری می کند وکیفیت محیط و حفظ سلامتی اکوسیستم ها را به طور غیرمستقیم مورد توجه قرار می دهد.

واحد بهداشت محيط در طبقه همكف و جنب اتاق جلسات بیمارستان واقع شده است.

نام و نام خانودادگي: مهندس فاطمه عليزاده

سمت: مسئول بهداشت محيط

فعاليت هاي اين واحد شامل موارد زير است:

1-       آموزش مستمر به بیماران ، پرسنل و مراجعین در مورد کلیه برنامه های بهداشتی

2-     شرکت فعال در کمیته بهداشت و عفونت و طرح موضوعات مربوطه

3-       نظارت بر کنترل سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروبی و شیمیایی و کلر باقیمانده

4-       نظارت و کنترل و نحوه جمع آوری ، انتقال ، نگهداری و دفع صحیح زباله

5-     نظارت بر وضعیت بهداشتی و ایمنی کلیه قسمت های بیمارستان از قبیل توری پنجره ها ، کپسول اطفاء حریق و...

6-     برنامه ریزی و نظارت بر برنامه شستشو نظافت صحیح کلیه قسمت ها و بخش های بیمارستان

7-     نظارت بر وضعیت بهداشت آشپز خانه و تهیه و توزیع مواد غذایی

8-     شرکت در سمینارها، جلسات آموزشی، باز آموزی و کلاس های آموزشی جهت بالا بردن سطح اطلاعات و انتقال به بیماران

9-     برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقاء شاخص های اعلام شده بهداشت محیط بیمارستان شامل آب، فاضلاب ، مواد زائد جامد آشپزخانه و رختشویخانه

10- نظارت بر مراکز فروش مواد خوراکی ، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی در محدوده بیمارستان بوفه و فروشگاه و ...

11- حفظ و ارتقاء جایگاه بیمارستان در شبکه بهداشتی کشور

12- هماهنگی با مسئولین بخش های مختلف بیمارستان و راهنمایی جهت رفع اشکالات بهداشتی

13- ثبت فعالیت های روزانه در دفتر گزارش و تهیه و تنظیم گزارش ماهانه فعالیت ها و ارسال به مراکز بهداشت به همراه فرم آمار

14- ابلاغ و اجرا و نظارت بر اجرای استاندارد های مقررات بهداشت محیط

15- همکاری در برنامه ریزی و پایش بهداشت محیط با مسئولین مربوطه

16- همکاری با ادارات و موسسات مختلفی که با بهداشت محیط ارتباط دارند

17- مطالعه پیرامون به کار بردن روش های جدید عملیاتی به منظور بازده و کارآیی

18- آموزش بهداشت شامل نیاز سنجی ، برگزاری کلاس ، تهیه پمفلت، پوستر، جزوه آموزشی ، نمایش فیلم و ...

19- کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان و به کارگیری روش های مناسب

20- نظارت و کنترل بر سیستم دفع فاضلاب بیمارستان

21- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و نگهداری از مواد شوینده و ضد عفونی کننده

22- برنامه ریزی و نظارت بر امر ضد عفونی، استریلیزاسیون و محیط