بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

ریه

آمبولی ریه

آمبولی ریه

آمبولی ریه زمانی اتفاق می افتد که لخته خون رگ خونی را در ریه های شما مسدود می کند. چنانچه این مسئله به سرعت درمان نشود، می تواند زندگی فرد را تهدید کند.

استخراج مایع ریه (توراکس)

استخراج مایع ریه (توراکس)

توراسنتز روشی برای استخراج مایع یا هوا از اطراف ریه ها است. سوزن از طریق دیواره قفسه سینه به فضای پلورال قرار می گیرد. فضای پلورال شکاف نازکی بین پلورای ریه و دیواره داخلی قفسه سینه است.

بیوپسی ریه

بیوپسی ریه

بیوپسی روشی است برای برداشتن بافت یا سلول ها از بدن جهت معاینه تحت میکروسکوپ. در این روش نمونه هایی از بافت ریه (با سوزن بیوپسی ویژه یا در حین جراحی) برداشته می شود تا مشخص شود آیا توده سرطانی در ریه وجود دارد یا خیر.

نارسایی تنفسی حاد

نارسایی تنفسی حاد

نارسایی حاد تنفسی زمانی رخ می دهد که ریه های شما نتوانند اکسیژن کافی را به خون برسانند، که این امر مانع از عملکرد صحیح اندام های شما می شود. همچنین در صورتی که ریه ها نتوانند دی اکسید کربن را از خون شما خارج کنند این نارسایی بوجود می آید. نارسایی تنفسی زمانی اتفاق می افتد که مویرگ ها یا رگ های خونی کوچک اطراف کیسه های هوا شما نمی توانند به درستی دی اکسید کربن و یا اکسیژن را مبادله کنند.

DVT

DVT

ترومبوز وریدی عمقی (DVT) همان لخته خون در داخل رگ‌ها است. لخته‌های خون در رگ‌ها غالبا در قسمت پاها رخ می‌دهد اما گاهی ممکن است که سایر نواحی بدن نیز از جمله بازو‌ها را نیز درگیر خود کند.

برونشیت حاد

برونشیت حاد

برونشیت التهاب مجاری هوایی در ریه ها است که معمولا به دلیل عفونت ایجاد می شود. این بیماری اغلب اوقات بدون درمان در مدت  ۳ هفته بهتر می شود.