بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

درمانگاه های عمومی

درمانگاه عمومی بیمارستان امید

بیماری قرین با زندگی آدمی است و انواع بیماری ها روز و شب سلامت و آسایش انسان را تهدید می­كند. آنچه در این شرایط به دنبال آن هستیم، پزشكان و پرستارانی هستند كه در بیمارستان و درمانگاه ها با هدف كاهش درد و رنج بیماران فعالیت می كنند.

درمانگاه عمومی بیمارستان امید نیز در كنار بخش اور‍ژانس بصورت 24 ساعته برای پذیرش و ارایه خدمات درمانی به مراجعان فعالیت می كند.

با وجود فعالیت بخش های مختلف اورژانسی اعم از اتاق عمل سرپایی،‌ اتاق احیا، تخت های تحت نظر،‌ اتاق ایزوله، تزریقات و پانسمان، درمانگاه عمومی بیمارستان امید نیز به صورت شبانه روزی برای ارایه خدمات به مراجعان سرپایی فعالیت می كند.

علاوه بر حضور پزشك عمومی و پرستاران در درمانگاه عمومی، در صورت مراجعه بیماران با شرایط خاص و اور‍ژانسی،‌ پزشكان متخصص درمانگاه عمومی بیمارستان امید نیز بصورت آنكال آماده ارایه خدمات درمانی و رسیدگی به سلامت بیماران و مراجعان هسیتند.