بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

ساعات ملاقات بيمارستان

قابل توجه مراجعين محترم

 

ساعات ملاقات در بخش هاي بيمارستان:

بخش داخلي و جراحي: ساعت 15 تا 17

بخش مراقبت هاي ويژه: ساعت 15 تا 16

بخش هماتولوژي و انكولوژي: جهت حفظ ايمني بيماران ملاقات در اين بخش ها امكان پذير نمي باشد.

 

 

از ملاقات کنندگان گرامي انتظار می‌رود موارد زیر را رعایت نمايند:

 • ممکن است شرایط بخش و بیمار باعث شود که برای بعضی از بیماران ملاقات منع شود. اگر دیدار بعضی افراد برای بیمار نامناسب تلقی شود و یا بهبودی بیمار را مختل می سازد، کارکنان بیمارستان مجازند از آن‌ها بخواهند تا بیمارستان را ترک کنند ( بیمار نباید از ملاقات خسته و ناراحت شود).
 • قبل از این‌که وارد اتاق بیمار یا بیماران شوید حتماً اجازه گرفته و اگر بیمار اجازه داد می‌توانید وی را ملاقات کنید.
 • از استعمال دخانیات و کشیدن سیگار داخل بخش‌ها و فضای بیمارستان خودداری کنید.
 • هنگام عیادت از بیماران سکوت را رعایت نموده و آرامش بیماران را بر هم نزنید.
 • گوشی تلفن همراه خود را به حالت خاموش یا سکوت قرار دهید، زیرا ممکن‌است سروصدای آن باعث آزار بیمار یا سایر بیماران شود.
 • زمان ملاقات بیمار را بسیار کوتاه کنید و از سخن گفتن زیاد هنگام ملاقات خودداری نمایید.
 • برای ملاقات باید وقت خود را با ساعات ملاقات بیمارستان تنظیم کنید و از حضور و اصرار جهت عيادت بيمار در غير ساعات تعيين شده خودداري نماييد.
 • هنگام معاینه، ارزیابی و ارائه مراقبت به بیمار اتاق را ترک کنید، مگر این‌که پزشک یا پرستار از شما بخواهد که در اتاق بمانید.
 • روی تخت بیمار ننشینید و به دستگاه‌ها و تجهیزات اتاق ها دست نزنید.
 • برای حفاظت از امور خصوصی و محرمانگی تمام بیماران، ملاقات‌کنندگان و کارکنان، عکس‌برداری و یا ضبط ویدیویی یا صوتی ممنوع است.
 • بدون مشورت و اجازه پرستار به بیمار غذا و آب ندهید و وی را از تخت خارج نکنید.
 • توجه داشته باشید که در کار کارکنان بیمارستان دخالت نکنید؛ حتی اگر خودتان پرستار یا پزشک هستید.
 • ضوابط بیمارستان در خصوص زمان و تعداد ملاقات‌کنندگان و سایر شرایط ملاقات را رعایت کنید.