×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید


پزشکان جراحی عمومیدكتر صلاح فتح الله زاده
بورد تخصصي جراحي عمومي
دكتر سيد جواد موسوي
جراحي عمومي
دکتر یوسف امین پور
متخصصص جراحی عمومی
دکتر پیمان خشنود
متخصص جراحی عمومی / فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی
دکتر اکبر خدادوست
متخصص جراحی عمومی
دکتر رحیم محمودلو
متخصص جراحی عمومی / فوق تخصص جراحی توراکس
دکتر محمد حسینی عربلو
متخصص جراحی عمومی