×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید


پزشکان زناندكتر ميترا اسدي افشار
مختصص زنان زايمان
دكتر فاطمه عليكوهي
مختصص زنان
دكتر مريم گودرزيان
متخصص زنان و زايمان
دکتر زهرا حسن خانی
جراح ومتخصص زنان و زایمان
دکتر کتایون برادران نخجوانی
متخصص زنان و زایمان