×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید


بخش داخلي<!––>

اين بخش كه به عنوان اولين بخش افتتاح شده بيمارستان اميد مي باشدبا 21 تخت بستري شامل 17 تخت عمومي و 1 اتاق VIP و 3 اتاق ايزوله، براي درمان بيماريهاي مختلف در گرايشهاي ( داخلي اعصاب، عفوني، گوارش، گوش و حلق و بيني، اورولوژي، ارتوپدي و …….. تجهيز گشته و داراي امكانات پرتابل كم نظيري همچون اسپيرومتري، اكوكاردياگراف، تصويربرداري و …… ميباشد

اين بخش با كادري مجرب كه كوله باري از تجربه در بيمارستانهاي نام آشنا شهر داشته و با انتخاب نام اميد خود را وقف كار نيك كرده اند و پزشكان خوش نام شهرمان جز نقاط قوت مركز درماني اميد ميباشد