×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید


فرم نظرسنجیاز اینکه بیمارستان ما را برای درمان انتخاب نموده اید از شما سپاسگزار هستیم برای ارائه هر چه بهتر خدمات پرستاری در این بیمارستان نظرات شما برای تیم پرستاری بسیار حائز اهمیت است. لذا از شما بیمار گرامی تقاضا می گردد این پرسشنامه را که با هدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران محترم از مراقبت های پرستاری طراحی شده است را تکمیل نمایید.

 

  جنسیت: مردزن
  سن:
  تاریخ تکمیل فرم:
  تکمیل کننده: بیمارهمراه بیمار  نحوه بستری: اورژانسدرمانگاهمطباعزام از سایر مراکز
  وضعیت تاهل: مجردمتاهل
  میزان تحصیلات:  شماره پرونده:
  نوع بیمه:
  نام بخش بستری:
  شماره تماس:  ردیف عنوان امتیاز
  1 پرستاران رفتار محترمانه با من داشته اند. خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  2 در هر شیفت پرستار مراقب من، خود را معرفی می کرد. خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  3 پرستاران در ابتدای بستری راهنمایی لازم در خصوص معرفی بخش، دستبند شناسایی، زنگ احضار و ... را انجام دادند. خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  4 پرستاران در طول بستری در خصوص بیماری و داروهای مورد استفاده آموزش های لازم را به من دادند. خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  5 پرستاران بخش در موارد مورد نیاز به موقع بر بالینم حضور می یافتند خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  6 پرستاران حریم خصوصی من را در زمان انجام خدمات بالینی رعایت می کردند. خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  7 پرستاران پیگیر اقدامات تشخیصی مانند: سونوگرافی، آزمایشات، عکس، سی تی اسکن و ... بوده اند. خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  8 پرستاران قبل از انجام هر اقدام و کارهای مراقبتی، اطلاعات لازم را به من می دادند. خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  9 برای برطرف نمودن درد ناشی از بیماریم، اقدامات لازم را انجام می دادند. خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  10 رضایت کلی شما از مراقبت های پرستاری چه میزان است. خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  نگهبانی طرز برخورد نگهبانی با شما و همراهان خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)

  نحوه اطلاع رسانی و پاسخگویی خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)

  پذیرش طرز برخورد پرسنل پذیرش و سهولت انجام پذیرش بیمار خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  ارائه اطلاعات و آموزش های لازم بدو ورود ( نحوه پذیرش، راهنمائی جهت اطلاع از هزینه ها، بیمه و ... ) خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  بخش بستری طرز برخورد و راهنمائی لازم در بدو ورود بیمار و همراهان در بخش توسط منشی و پرسنل خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  طرز برخورد پرسنل خدمات و نحوه رسیدگی خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  وضعیت بهداشت و نظافت اتاق ها، سرویس بهداشتی و... خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  وضعیت تهویه اتاق ها، امکانات رفاهی و ارتباطی ( سیستم سرمایشی و گرمایشی، نور، تلویزیون، تلفن و...) خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  امکانات مناسب برای همراهان (از جمله غذا، صندلی و ...) خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  مناسب بودن ساعات ملاقات و نحوه همکاری پرسنل خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  امکانات مناسب جهت ملاقات کنندگان (از جمله لابی، مبلمان، بوفه، دستگاه خودپرداز و... ) خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  رضایت از انتقال بیمار به بخش های تصویربرداری و نحوه برخورد پرسنل خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  تغذیه طرز برخورد مسئول توزیع غذا خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  میزان رضایت از کیفیت و کمیت غذا خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  مناسب بودن زمان توزیع، سرو و جمع آوری ظروف غذا خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  وجود برنامه غذایی متنوع و ارائه رژیم غذایی متناسب با شرایط بیمار توسط کارشناس تغذیه خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  کادر پزشکی طرز برخورد و پاسخگویی پزشکان خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  ارائه آموزش های لازم در طول مدت درمان و بستری خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  در دسترس بودن پزشکان معالج در صورت نیاز خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  احساس رضایت از عملکرد پزشک خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  ترخیص و صندوق طرز برخورد پرسنل صندوق خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  ارائه راهنمایی های لازم در فرآیند ترخیص و امور بیمه گری خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  پرداخت هزینه فقط در صندوق خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)
  چگونگی فرآیند و سرعت انجام ترخیص خیلی زیاد (5)زیاد (4)متوسط (3)کم (2)خیلی کم (1)

  چنانچه پیشنهاد یا انتقادی دارید ذکر بفرمایید