×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید


هیات مدیرهدکتر جواد خشابی
رئیس هیئت مدیره
دكتر علاءالدين مهری
نائب رييس هيات مديره
مهندس عزيز متاعي
عضو هيات مديره
حاج اسد حبيبي جوان بختيار
عضو هيات مديره
دكتر سعيد صمدزاده
عضو هيات مديره
مهندس حسن علي فرزين
عضو هيات مديره
پروفسور فرخ قوام
عضو هيات مديره