×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید


مرکز تصویر برداری (سونوگرافی و رادیولوژی)بخش راديولوژي اين مركز با مجهز بودن به دستگاه عكسبرداري ديجيتال و دارا بودن دستگاه سونوگرافي كالر داپلر بصورت شبانه روزي پشتيبان محكمي براي بخش هاي درماني بيمارستان مي باشد كه بتوانند روند درمان را با توجه به نيازها و خواسته متخصصين گرامي به نحون كامل و صحيح انجام دهند.