×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید


تاریخچه بیمارستاندر اواخر دهه شصت شمسي زماني كه كشور در آسيب جدي هشت سال جنگ تحميلي و كوله باري از مشكلات در زيرساخت مختلف كشور مواجه شده بود، جمعي از بزرگان خطه آذربايجان كه در حوزه سلامت و درمان فعاليت جدي داشته و از نزديك با دغدغه ها، مشكلات و نيازهاي اين منقه آگاهي كامل داشتند برآن شدند تا با همتي والا باري از دوش مشكلات اين گوشه محروم از ايرن عزيز را برداند و اين تفكر و اين خواست بلند شالوده انجمن خيريه حمايت از بيماران مبتلا به سرطان استان آذربايجان غربي را بنا نهاد تا اين نهاد مردمي در جهت حمايت همه جانبه از بيماران نيازمند اين بيماري و فراهم نمودن امكانات استاندارد درمان در شهر اروميه و جلوگيري از سفرهاي پرهزينه داخلي و خارجي براي دستيابي به حداقل امكانات درمان، گام بردارد.

محروم بودن منطقه، عدم توجه كافي مسئولين وقت و بومي و سيل عظيمي از بيماران نيازمند باعث گرديد انجمن خيريه حمايت از بيماران مبتلا به سرطان در پي هدفي باشد تا بتواند در مقابل اين حجم از مشكلات برپا مانده و رسالت خود را به سرمنزل نهايي برساند.ايجاد بستري براي مشاركت همه جانبه مردمان شهر و استان در امر كمك به بيماران نيازمند_ ساخت زيرساخت هاي  درماني استاندارد در منطقه و ارائه نمودن درمان هاي مختلف در گرايش هاي مختلف به بيماران، نيازهايي بودند كه مي بايست در اين هدف والا گنجانده شوند.اين همه شعله هاي كم سود اميدي بود كه در ذهن بزرگان و پيران انجمن روشن گشته بود.اما راه سخت و مسير طوالاني در پيش روي دستيابي به اين هدف قرار داشت.آنجا بود كه دردريا دراي محبت و نيكوكاري مردماني از جنس نور جاري گشت تا ايده و هدف ساخت بيمارستان خيريه تخصصي با نام اميد كم كم جان گيرد و در طي ربع قرن تلاش بي همتا خيرين بزرگ و والا، اين نيت پاك و بلند به سرمنزل نهايي خود برسد تا در بيست و پنجمين بهار تولد انجمن، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي اميد اروميه در تاريخ 17 ارديبهشت سال 96 به دست وزير محترم وقت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي(جناب آقاي دكتر قاضي زاده هاشمي) بصورت رسمي افتتاح گرديد تا خدمات خود را به عموم همشهريان عزيز ارائه نمايد.اين روز در تقويم بيمارستان اميد به عنوان روز اميد نامگذاري شده است.

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي اميد اروميه با هدف ارائه خدمات تشخيصي و درماني به عموم همشهريان گرامي  جهت مشاركت مردمي در امر درمان بيماران نيازمند طراحي و ساخته شده است.در توصيفي ساده تر بيمارستان اميد در كنار درمان بيماران نيازمند حوزه سرطان با جديدتر شيوه ها و استاندارد هاي درماني به عموم همشهريان نيز خدمات درماني ارائه مي دهد تا مردم عزيز با انتخاب اين مركز براي دريافت خدمات حوزه سلامت خود در كنار پرداخت هزينه ها باتعرفه خيريه در امر درمان بيماران نيازمند به صورت مستقيم سهيم گردند.اين بزرگترين پروژه مشاركت مردمي شمال غرب كشور مي باشد كه باعث گرديد هموطنان عزيز در فاز جديد از حمايت و نيكوكاري قرار گيرنده و در كنار انجام نذورات و خيرات خود در صورت نيازمند به خدمات درماني، اين مركز انتخاب نموده تا همان هزينه پرداختي كه براي خريد خدمت صورت گرفته نيز صرف  دارو و درمان بيماران نيازمند گردد.

بيمارستان اميد هيچ سهامدار و ذينفع مالي نداشته و تمامي هزينه هاي دريافتي از شما همشهريان عزيز بصورت مستقيم در درمان و تامين دارو بيماران نيازمند هزينه مي شود.

ارائه خدمات براي همه، حمايت براي بيماران نيازمند…….

اين بزرگترين رسالت بيمارستان اميد است…..