×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید


روز خبرنگار گرامي باد.
دسترسي به تمام اطلاعات آزاد در سراسر جهان و افزايش آگاهي عمومي افراد يك جامعه تنها پل مطمئن براي رسيدن به يك توسعه پايدار  و دنيايي عاري از پنهاني خواهد  بود. دنيايي كه ديگر جايي براي بدي هاي نبوده و روشني بر افق آن هميشه برافراشته خواهد بود.خبرنگار  ايثارگر اين راه روشن است،نگرش و قلم او موهبتي است كم نظير كه بشريت را هميشه در راه منزگاه نهايي خود همچون شمعي روشن همراهي خواهد نمود.

خانواده بزرك اميد اين روز را ارج نهاده و به تمامي خبرنگاران سرزمين ايران و جهان كه بي ادعا براي اين هدف والا تلاش كرده و بيمارستان را در راه دستيابي به اهداف بزرگ خود و معرفي درست و شفاف به جامعه و تمامي نيكوكاران ياري مي نمايند تبريك گفته و آرزو سلامتي و ادامه اين راه را از ايزد منان اروز دارد

اين روز را زيباترين بهانه قرار داديم  تا به اطلاع عموم مردم عزيزمان برسانيم وب سايت رسمي بيمارستان اميد به مناسبت 17 مرداده ماه روز خبرنگار براي اولين بار رونمايي شده و در اختيار مخاطبان بيمارستان اميد قرار مي گيرد. اميد آن را داريم با اطلاع رساني صحيح و شفاف از تمامي فعاليت ها و عملكرد بيمارستان  بتوانيم به اهداف رسالت خود و ارائه خدمات در سطح استاندارد روز جهاني به همشهريان عزيز  رسيده و گام بلندي در افق نوين اطلاع رساني برداريم.مطالب مرتبط