×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید


آموزش بهداشت دستايمني از بهداشت دستآغاز مي شود.

چگونه دست ها را بشوييم؟

(مدت زمان لازم: 40 الي 60 ثانيه)

چگونه دست ها را ضد عفونی کنیم؟

(مدت زمان لازم: 20 الی 30 ثانیه)

پنج زمان مهم

براي رعايت بهداشت دست

1- قبل از تماس با بيمار: قبل از نزديك شدن و تماس با بيمار،

بهداشت دست را رعايت فرماييد.

2- قبل از انجام عمليات درماني: پيش از هرگونه اقدام درماني، مانند: تزريقات، پانسمان و غيره دست ها كاملا شستشو يا ضدعفوني نماييد.

3- بعد از ريسك تماس با مايتعات: دست ها را بعد از هرگونه ريسك تماس با مايعات بدن بيمار بشوييد و پس از آن مي توانيداز هندراب مناسب استفاده نماييد.

4- بعد از تماس با بيمار: بعد از تمناس با بيمار،بهداشت دست را

رعايت فرمائيد.

5- بعد از تماس با وسايل بيمار: پس از تماس با وسايل اطراف بيمار، بهداشت دست را رعايت فرمائيد.مطالب مرتبط