×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

آخرین اخبار:

آموزش سلامت همگانی


ايمني از بهداشت دستآغاز مي شود. چگونه دست ها را بشوييم؟ (مدت زمان لازم: 40 الي 60 ثانيه) چگونه دست ها را ضد عفونی کنیم؟ (مدت زمان لازم: 20 الی 30 ثانیه) پنج زمان مهم براي رعايت بهداشت دست 1- قبل از تماس با بيمار: قبل از نزديك شدن و تماس با بيمار، بهداشت 

ادامه آموزش

معرفی بیمارستان


بيمارستان اميد در منطقه شمال غربي شهر اروميه در شهرك فرهنگيان در زميني بالغ بر 14 هزار مترمربع كه موقفه جناب آقاي وخشوري مي باشد بناگرديده است.اين مركز در پنج طبقه با زير بنايي نزديك به هشت هزار مترمربع در سه طبقه درماني،يك طبقه اداري پشتيباني.

ادامه معرفی

افتخارات بیمارستان امیدگالری تصاویر بیمارستان امیدتجهیزات بیمارستان امید ارومیه

تجهیزات بیمارستان


مشاهده گالری تصاویر

امکانات رفاهی بیمارستان امید ارومیه

امکانات رفاهی


مشاهده گالری تصاویر

بخش های بیمارستان امید ارومیه

بخش های بیمارستان


بخش های بیمارستان