بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

پزشکان ما

  خدمات ما

  بیمه های طرف قرارداد

  • امام خمینی
  • بیمه ایران
  • بيمه ملت
  • نيروهاي مسلح
  • بيمه دانا
  • بيمه پاسارگاد
  • بيمه ايران
  • بيمه خدمات درماني
  • بيمه آتيه سازان
  • بيمه كارآفرين
  • بيمه تامين اجتماعي

  افتخارات بیمارستان

  حامیان بیمارستان

  • Abzar-logo
  • Trailer-logo
  • azar-battrey
  • Shadly

  اخبار واطلاعیه ها

  . در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد