×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید


پزشکان


بیهوشی


زنان


اطفال


اورولوژی


ارتوپدی


قلب و عروق


داخلی


انکولوژی


نورولوژی


گوش، حلق و بینی


جراحی عمومی


اورژانس


نفرولوژی


طب تسکینی


روانپزشکی


رادیولوژی و سونوگرافی


طب فیزیک


عفونی